loading...
Zamknij wpis

TATYNIA ( Hagen )

województwo: zachodniopomorskie
powiat: policki
gmina: Police
diecezja: szczecińsko-kamieńska
dekanat: Police
parafia: Jasienica - filia pw. św. Pawła Apostoła

Niewielka wieś nad rzeką Gunicą, położona 16 km na północ od Szczecina, na skraju Puszczy Wkrzańskiej, przy szosie Jasienica-Tanowo. Posiada układ rozległej ulicówki ciągnącej się wzdłuż rzeki.

Źródła

- Założona w XIII wieku przez rycerza Gobello.
- W pierwszej połowie XIV wieku sprzedana została augustianom z Ueckermünde, którzy wznieśli tu swój klasztor a następnie w 1331 roku przenieśli go do pobliskiej Jasienicy.
- Kościół poświęcony 30 czerwca 1948 roku.

Architektura:

Kościół zbudowany został pod koniec XVII wieku pod patronatem władz miejskich Szczecina. Sytuowano go w centrum wsi przy drodze z Jasienicy do Tanowa na wyniosłym brzegu przepływającej nieopodal rzeki Gunicy. Ten niewielki, orientowany kościół jest jedną z najstarszych świątyń o konstrukcji szkieletowej na Pomorzy Zachodnim. Wzniesiony został na planie prostokąta, od strony prezbiterium zamknięty trójbocznie. Ściany osadzone zostały na kamienno-ceglanym fundamencie i podwalinie, którą stanowi pozioma belka wyznaczająca obrys kościoła i blokująca słupy. Również u góry słupy wiąże belka pozioma – oczep. Tak spiętą konstrukcję wypełniają jeszcze poziome belki zwane ryglami. W połączeniu ze słupami tworzą charakterystyczną dla tego rodzaju konstrukcji kratownicę. Pola pomiędzy belkami (tzw. Fachy) wypełnione cegłą związaną zaprawą wapienną zostały otynkowane. Słupy i rygle w narożach powiązane zostały dodatkowo zastrzałami. W ścianie północnej znajduje się jedyne wejście do świątyni. Zlokalizowane zostało pomiędzy słupami i zamknięte od góry ryglem-nadproża. Strefa okien tworząca okalający świątynię wieniec, usytuowana została w sposób oryginalny pomiędzy ostatnim ryglem i oczepem. Całość stanowi miłą dla oka mozaikę impregnowanych belek i białych, kwadratowych pól.
 
Jednoprzestrzenne wnętrze posiada drewniany strop belkowany, wsparty tylko na jednym słupie. Nad zachodnią częścią korpusu wznosi się niewielka wieża osadzona w więźbie dachowej. Posiada szalowaną konstrukcję szkieletową o planie kwadratu. Kryta jest czterospadowym dachem zwieńczonym ostrosłupowym hełmem z kulą i krzyżem. Cała świątynia kryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym, od strony prezbiterialnej trójdzielnym. Plac przykościelne o regularnym zarysie będący niegdyś cmentarzem, otoczony jest kamienno-ceglanym murem schodzącym ku brzegom Gunicy z bramką od strony ulicy.

Wyposażenie:

- Kompilowany ołtarz z elementami barokowymi w części centralnej współczesny obraz przedstawiający św. Pawła.
- Drewniana empora muzyczna wsparta na czterech słupach.
- Drewniana ambona z baldachimem.Do góry