loading...
Zamknij wpis

GODKÓW ( Jädickendorf )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński
Gmina: Chojna
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Chojna
Parafia: p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego

 
Duża wieś o średniowiecznym rodowodzie założona na planie częściowo zachowanej owalnicy. Położona jest w odległości ok. 6 km na południe od Chojny, przy trasie Chojna-Mieszkowice.

Źródła

- W roku 1248 osada stanowiła własność klasztoru w Lechnin, Codex diplomaticus Brandenburgensis A X, 204.
- W 1260 roku wieś przeszła na własność klasztoru w Mariensee, Codex diplomaticus Brandenburgensis A XIII, 210.
- Kościół wzniesiono pod koniec XIII wieku.
- Po roku 1945 częściowo zniszczony i nieużytkowany popadł w ruinę.
- Odbudowany w 1976 roku.
- Poświęcony 5 grudnia 1976.

Architektura:

Kościół usytuowano w centrum wsi na rozległym, nieco wypiętrzonym nawsiu, otoczonym murem oporowym. Jest to budowla salowa, wzniesioną na planie prostokąta bez chóru i wieży zachodniej, orientowana.
 
Wszystkie ściany posadowione na kamiennym fundamencie i fazowanym cokole wzniesiono z dobrze obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Po odbudowie ściany zwieńczono profilowanym gzymsem koronującym wykonanym w cegle. W dziewiętnastym wieku dobudowano zachodnią wieżę a do ściany południowej dostawiono zakrystię.
 
Najbardziej okazałą jest elewacja wschodnia. W dużej, ostrołukowej blendzie o szerokim ościeżu obramionym cegłą, znajduje się triada okien w układzie piramidalnym. Można jedynie przypuszczać, że ich ostrołukowe, wąskie ościeże - obramione obecnie cegłą - wykonane było pierwotnie z granitu. Szczyt wschodni nadszarpnięty zębem czasu otrzymał podczas odbudowy nowe wykończenie i opierzenie.
 
Otwory okienne w ścianach północnej i południowej posiadały pierwotnie wąskie, mocno na zewnątrz rozglifione i zamknięte delikatnym ostrołukiem ościeża, wykonane z kwadr granitowych. Jedno z okien zachowało się w zachodnim skraju elewacji południowej, a w tym samym miejscu, lecz w przeciwległej elewacji północnej znajduje się relikt zamurowanego okna o takim samym wykroju. Obecne otwory okienne otrzymały swoją formę podczas dziewiętnastowiecznej przebudowy kościoła. Posiadają szerokie, uskokowe ościeża obramione cegłą, zamknięte łukiem półokrągłym.
 
Główne wejście do świątyni znajdowało się w ścianie zachodniej, drugie w południowej. Nie ostał się jednak żaden z portali.
 
We wschodnim skraju ściany północnej zachowały się ślady po znajdującej się w tym miejscu zakrystii. W bliżej nieokreślonym czasie rozebrano ją i zastąpiono obecną wzniesioną po przeciwległej stronie kościoła w ścianie południowej. Stylizowana bryła pobudowana na planie kwadratu kryta jest dachem dwuspadowym, poprzecznym do osi kościoła. Posiada niewielki szczyt od południa oraz zewnętrzne wejście w ściance zachodniej. Stylizowane okna znajdują się jedynie w ścianie południowej.
 
Jednoprzestrzenne wnętrze kościoła zamknięte jest płaskim stropem drewnianym i dachem siodłowym krytym dachówką ceramiczną.
 
Wieżę zachodnią o planie kwadratu wymurowano z cegły maszynowej. Smukła bryła o stylizowanej formie, podzielona została profilowanym gzymsem kordonowym na dwie kondygnacje. W dolnej - znacznie uboższej pod względem dekoracyjnym - znajduje się portal zachodni o uskokowych ościeżach zamkniętych łukiem pełnym. Ponad portalem umieszczono rozetę a w ścianach północnej i południowej wąskie okna szczelinowe zamknięte półokrągło. Kondygnację wieńczy fryz szachownicowy.
 
Wyższa kondygnacja posiada bogatszy detal w postaci narożnych pilastrów i smukłych blend flankujących duże okna o uskokowych ościeżach zamkniętym łukiem pełnym. Pod oknami w okulusach osadzono tarcze zegarowe. Całość zwieńczona została czterema wimpergami dekorowanymi fryzem i kryta szpiczastym hełmem z latarnią i iglicą. Niestety przy odbudowie kościoła detalu tego nie zrekonstruowano.
 
Plac przykościelny o nieregularnym zarysie wypiętrzony nieco ponad okoliczny teren otoczony jest kamiennym murem oporowym. W przeszłości pełnił on funkcję cmentarza przykościelnego.
 
Odwiedzając kościół w Godkowie warto zwrócić uwagę na granitową kwadrę z ornamentem szachownicowym znajdującą się przy narożniku południowo-zachodnim (druga kwadra od dołu, pod rynną spustową). Kwadra z brązowego kwarcytu o wymiarach 34x24 cm pokryta jest trójkątami równoramiennymi wpisanymi w kwadraty o bokach równych 8 cm. - w poziomie po cztery figury, w pionie po trzy. Istnieje przypuszczenie o wtórnym położeniu kwadry, która pierwotnie mogła znajdować się w obramieniu któregoś z portali. Jak dotąd nie udało się ustalić znaczenia tego ornamentu.

Wyposażenie:

Wyposażenie w całości nowożytne.
 
 
 Do góry