loading...
Zamknij wpis

Moczyły

Znak dedykacyjny o formie krzyża maltańskiego wpisanego w koło.

Ryt konturowy wykonany prawdopodobnie w mokrym tynku wapiennym, pokrywającym wewnętrzne ściany świątyni. Farba wypełniająca kontur musiała ulec wypłukaniu przez czynniki atmosferyczne, kościół bowiem od roku 1945 pozostaje w ruinie.
Zachowały się jedynie dwa znaki dedykacyjne zlokalizowane na wschodniej ścianie prezbiterialnej, w bezpośrednim sąsiedztwie okien. Reszta znaków rozmieszczona była prawdopodobnie po całym obwodzie świątyni, dwa na ścianie zachodniej oraz po cztery na ścianie północnej i południowej.
 Do góry