loading...
Zamknij wpis

Friedersdorf

Kościół ewangelicki

W zachodniej ścianie podstawy wieży znajduje się pojedyncza, granitowa kwadra z dziewięcioma otworami, rozmieszczonymi symetrycznie w trzech rzędach po trzy. Otwory posiadają identyczną, nieckowatą formę, średnicę i głębokość. Kwadra zlokalizowana jest na wysokości ok. 1 m ponad gruntem. Obecnie może być przysłonięta przez bluszcz i dzikie wino, porastające południowo-zachodni narożnik podstawy wieży.   
 Do góry