loading...
Zamknij wpis

Stolpe - najstarszy klasztor Pomorza

W minioną środę wraz z moim kolegą odbyliśmy wspaniałą podróż studyjną po terenach dawnego księstwa rugijskiego. We wczesnym średniowieczu ziemię tą zamieszkiwali Ranowie (Rugianie) - zachodniosłowiańskie plemię połabskie. Zanim dotarliśmy na tą wspaniałą wyspę odwiedziliśmy inne znamienne dla historii Pomorza Zachodniego i biskupstwa pomorskiego miejsce.

Chodzi mianowicie o miejscowość Stolpe (Stołpie) położoną niedaleko Anklam nad malowniczą rzeką Pene (Piana). W okresie chrystianizacji Pomorza w osadzie tej stanowiącej lokalny ośrodek kultu słowiańskich bogów książę pomorski Racibor I i biskup pomorski Wojciech ufundowali w roku 1153 pierwszy na Pomorzu klasztor. Sprowadzeni z Bergen w diecezji magdeburskiej benedyktyni wznieśli opactwo, które z czasem stało się macierzą dla innych konwentów. Opactwo przechodziło różne koleje losu, w roku 1304 podjęło ducha reformy z Cîteaux i zmieniło obserwancję na cysterską. W okresie reformacji dobra klasztorne sekularyzowano i utworzono z nich domenę książęcą. Od czasów wojny trzydziestoletniej, kiedy to znaczna część zabudowy uległa spaleniu i zniszczeniu klasztor popadał w coraz większą ruinę. Obecnie oglądać można fragmenty zachodniej kruchty wraz z zarysem fundamentów bazylikalnego założenia zamkniętego wydzielonym, kwadratowym chórem. Mimo znikomości zachowanych reliktów miejsce to warte jest zobaczenia. Tym bardziej, że opodal w odległości 1,5 km na zachód, przy zjeździe do miejscowości Grüttow znajduje się kamień pokutny ustawiony w miejscu domniemanej śmierci księcia pomorskiego Warcisława I.


 Do góry