loading...
Zamknij wpis

Grunow

gm. Oberbarnim
pow. Markisch-Oderland
 

  • Drugi głaz od północno-zachodniego narożnika, zachodnia ściana, w szóstej warstwie kwadr (licząc razem z cokołem), na wysokości 150 cm, tuż powyżej kwadry z podobnym ornamentem. Czerwony granit (32 x 21-22 cm) pokryty szachownicą zbudowaną z prostokątów i kwadratów. W pionie po 3 pola, w poziomie po 5. W środkowym pasie pola są bardzo nieregularne. Wymiary pól: 5-9 x 7-8 cm.
  • Trzeci głaz od północno-zachodniego narożnika, zachodnia ściana, w piątej warstwie głazów (licząc razem z cokołem), na wysokości 118 cm. Czerwony granit (29 x 23 cm) pokryty szachownicą zbudowaną z kwadratów (6-6,5 x 6-7 cm), w poziomie po 3,5 pola, w pionie 4,25.
  • Drugi głaz od narożnika północno-zachodniego, zachodnia ściana, na lewo od kwadry z podobnym ornamentem w piątej warstwie kwadr (licząc z cokołem), na wysokości 118 cm. Czarny granit (28 x 24-25 cm) pokryty szachownicą z kwadratów (5x5 cm). W pionie po 6 pól, w poziomie po 5, chociaż w górnej części cios jest nieco szerszy. Ornament bardzo dobrze widoczny.
  • Narożnik północno-zachodni (ornament od północy), w siódmej warstwie kwadr (licząc z cokołem), na wysokości 174 cm. Szary granit (32 x 45 cm) pokryty szachownicą z kwadratów (5x5 cm oraz 6x6 cm), w pionie po pięć pól, w poziomie po siedem. Rysunek jest bardzo słabo widoczny.
  • W pobliżu narożnika północno-zachodniego, na północnej ścianie, w szóstej warstwie kwadr (licząc z cokołem), na wysokości 145 cm. Czarny granit (26 x 27-32 cm) pokryty prostokątami i kwadratami (5-7 x 6,5-9 cm), w pionie i poziomie po cztery pola. Rysunek bardzo dobrze widoczny.
  • Narożnik północno-zachodni (ornament od północy), w piątej warstwie kwadr (licząc z cokołem), na wysokości 115 cm. Czarny granit (28 x 47 cm) pokryty szachownicą z kwadratów (5,5-6,5 x 5,5-6 cm), w pionie po pięć pól, w poziomie po osiem. Rysunek bardzo dobrze widoczny.
  • Pierwszy cios ponad zamurowanym portalem w północnej ścianie prezbiterium, na wysokości 193 cm od poziomu gruntu. Cios wykonany z różowo-szarego, średnioziarnistego granitu o szerokości 30 cm i wysokości 26 cm. Szachownicę tworzą kwadraty i prostokąty o długości boków 5-6 cm. W pionie widnieje po pięć pól, w poziomie po sześć. W lewej dolnej części ciosu gładkie pola głazu tworzą krzyż (13x18 cm). Ornament, z powodu braku kontrastu pól, jest słabo widoczny.
  • Zachodnia (ceglana) fasada świątyni, w lewej przyporze, obok wejścia do kościoła, na wysokości 283 cm od powierzchni gruntu. Cios umieszczony jest wśród cegieł. Szary granit o płaskiej powierzchni z krzyżem dzielącym jego powierzchnię na cztery części oraz małymi krzyżami w każdej ćwiartce.
 
Literatura: Tiersch 2005.Do góry