loading...
Zamknij wpis

Gosław

gm. Trzebiatów
pow. Gryficki
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla
 

  • Narożnik północno-wschodni kościoła (rysunek od północy), szesnasty głaz ponad cokołem. Cios z czerwonego granitu pokryty szachownicą zbudowaną z kwadratów, w poziomie po 5,5 pól, w pionie 3,5. Rysunek bardzo dobrze widoczny.
  • Narożnik południowo-wschodni (rysunek od południa), siódmy głaz ponad cokołem, na wysokości 255 cm. Cios (41 x 24 cm) z czerwonego granitu pokryły poziomymi rombami o przekątnych 6,5-7 x 11-12 cm. W poziomie umieszczono po trzy figury, w pionie 0,5+2+0,5.
  • Południowy portal (w przedsionku), po prawej stronie, na łuku zewnętrznego stopnia. Cios (30 x 28 cm) pokryty kwadratami, w poziomie po 5 figur, w pionie po 3,5.
  • Portal południowy (w przedsionku), po lewej stronie, na łuku zewnętrznego stopnia, symetrycznie do naprzeciwległego ciosu z szachownicą. Głaz (30 x 27 cm) pokryty kwadratami (7x7 cm), w poziomie po pięć pól, w pionie po trzy. Rysunek poczerniony.
  • Wewnątrz kościoła, w północnej ścianie prezbiterium, trzecia kwadra od dołu, po prawej stronie zamurowanego portalu. Płaskorzeźba przedstawiająca dwa węgorze (?).
 
Literatura: Lemcke 1915, s. 99-101, ryc.60; Świechowski 1950, s. 42, 77; Anklewicz 1996, s. 6; Piasek 1996, s. 24; Ober 2000, s. 42; Miler 2000, s. 35-36; Miler 2000a, s. 18; Piasek 2005, s. 12 (podaje 4).
 Do góry