loading...
Zamknij wpis

WARNICE ( Warnitz )

województwo: zachodniopomorskie
powiat: pyrzycki
gmina: Warnice
diecezja: szczecińsko-kamieńska
dekanat: Pyrzyce
parafia: Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Duża wieś położona w odległości 10 km od Stargardu Szczecińskiego przy lini kolejowej Pyrzyce-Stargard Szczeciński. Dawna posiadłość biskupów kamieńskich.

Źródła

- W lutym 1305 roku Warnice przechodzą wraz z przyległymi miejscowościami drogą sprzedaży na własność biskupstwa kamieńskiego.
- W 1490 roku ówczesny właściciel wsi funduje w niej kościół parafialny.
- W roku 1846 zbuntowani chłopi protestując przeciwko wyzyskowi właściciela majątku podpalili pałac.
- W XIX wieku kościół poddano restauracji.
- W czasie ostatniej wojny kościół został uszkodzony a po wojnie poważnie zniszczony. Na szczęście nie podzielił losów rozebranych - mimo zachowania - kościołów w pobliskich Kłębach i Dębicy.

Architektura:

Budowę kościoła w Warnicach rozpoczęto w 1490 roku zakończono natomiast dopiero na początku XVI wieku. W czasie ostatniej wojny kościół został uszkodzony a po wojnie uległ daleko posuniętej dewastacji. Zachował się jedynie w ruinie. Stąd tak duża ilość przemurowań zacierających jego pierwotny styl. Założono go na planie prostokąta, jako świątynię salową z wieżą od strony południowej. Nie jest więc orientowany. Wszystkie ściany wzniesiono z nieobrobionego kamienia polnego i głazów oraz cegły. Elewacje ścian posiadają gzyms prostokątny, ceglany. Okna elewacji zachodniej i wschodniej wykonane współcześnie w trakcie odbudowy, jednak w miejscu pierwotnych, wysmukłe, półkoliście zamknięte.

Szczyt północny wykonany jest w całości z cegły. Posiada bogatą dekorację w postaci ostrołukowych blend oddzielonych od siebie gzymsami i pinaklami. Nosi na sobie ślady przebudowy i pierwotnego rozmieszczenia otworów okiennych.

Wieża, węższa od korpusu założona na planie kwadratu wykonana jest w kamieniu i cegle. Szczególnie dolna część posiada bogatą dekorację z symetrycznie rozłożonych ostrołukowych blend ze ślepym maswerkiem. W części górnej od południa okulus, w pozostałych ścianach zespół dwóch okien szczelinowych. Kryta jest blaszanym dachem namiotowym zwieńczonym krzyżem.

Kościół posiada dwa uskokowe, ostrołukowe portale z profilowanymi ościeżami, w elewacji wschodniej korpusu i wieży. Świątynia kryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Od zachodu dobudowano zakrystię.

Wyposażenie:

- Jednoprzestrzenne wnętrze posiada płaski strop modrzewiowy.
- Z tego samego drewna wykonana jest również współczesna empora muzyczna wsparta na dwóch słupach. -- W roku 1995 na prośbę dawnego właściciela Warnic ufundowano ołtarz główny. Tryptyk wykonała pracownia konserwatorska T. Makulca ze Szczecina.

Kościół bardzo dobrze utrzymany, otoczony jest metalowym płotem.
 Do góry