loading...
Zamknij wpis

STEKLNO ( Stecklin )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński
Gmina: Gryfino
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Banie
Parafia: Lubicz - filia pw. św. Krzysztofa

 

Wieś położona na prawo od szosy Gryfino - Banie, nad rynnowym jez. Steklno. Zachowała średniowieczny układ owalnicy.

Źródła

- Wzmiankowana jest już w roku 1212.
- w roku 1945 kościół został zniszczony i popadł w ruinę.
- Odbudowany w latach 1994-98 na zasadzie rekonstrukcji.

Architektura:

Znajdująca się w centrum wsi późnogotycka świątynia salowa, wzniesiona została na planie prostokąta na początku XVI wieku. Pod koniec tego wieku od zachodu dobudowano wieżę. Materiał, z którego wzniesiono ten wiejski kościółek stanowią głazy narzutowe, nieznacznie tylko przyciosane, niektóre nawet znacznych rozmiarów. Narożniki, ościeża okien i portali, zwieńczenia szczytów oraz blendy wykonane są w cegle. Przestrzeń pomiędzy kamieniami wypełniona jest zaprawą z domieszką gruzu ceglanego.

W elewacji wschodniej znajdują się dwa okna o rozglifionych na zewnątrz ościeżach, zwieńczone półkoliście. Nad nimi widnieją dwie ostrołukowe, szerokie blendy, w których umieszczono dwa okna szczelinowe doświetlające poddasze.

Strona północna posiada cztery okna o różnym wykroju, z których tylko jedno zachowało swoją pierwotną formę.

ścianie południowej znajdują się trzy okna o różnym wykroju. Znajdujący się w tej elewacji portal trójuskokowy jest obecnie otynkowany, dlatego nie można do końca określić jego wykroju. Pierwszy uskok ma formę trójliścia, dwa następne wydają się być zamknięte łukiem odcinkowym.

Od zachodu dobudowano kamienną wieżę założoną na planie kwadratu, nieco węższą od korpusu kościoła. W trzech ścianach znajdują się symetrycznie rozplanowane okna zamknięte półkoliście. Para dolnych okien jest znacznie wyższa od górnych. Wieża kryta jest ceramicznym dachem namiotowym.

Plac kościelny będący wcześniej cmentarzem, otoczony jest kamiennym murem i porośnięty starodrzewiem. Zniszczona w czasie działań wojennych świątynia wysiłkiem lokalnej społeczności została odbudowana na zasadzie rekonstrukcji w latach 1994-1998. W połaczeniu z otoczeniem tworzy wyjątkowo malowniczy zakątek.

Wyposażenie:

Zniszczenia wojenne i długie lata dewastacji sprawiły, iż wyposażenie tej świątyni nie zachowało się lub uległo rozproszeniu.

 Do góry