loading...
Zamknij wpis

KOZIELICE ( Köselitz )

województwo: zachodniopomorskie
powiat: kamieński
gmina: Golczewo
diecezja: szczecińsko-kamieńska
dekanat: Golczewo
parafia: Chrystusa Króla

Wieś położona w odległości 3 km na zachód od traktu Kamień-Golczewo, wśród pól i lasów. Już w czasach przedhistorycznych istniała tu osada, po której pozostało cmentarzysko z urnami.

Źródła

- W roku 1281 książę Bogusław IV ofiarował połowę wsi Koseliz biskupowi kamieńskiemu Hermanowi.
- Kościół wzniesiono w XIV wieku.
- W 1594 roku dobudowano od zachodu wieżę.
- w roku 1669 gruntownie odnowiono świątynię.
- W XVII i XVIII wieku rozbudowano świątynię.
- W latach 1912-1913 od południa dobudowano dobudówkę i odmalowano kościół.
- Kościół poświęcony 14 lipca 1946 roku.
- W 1973 roku przeprowadzono gruntowny remont kościoła.

Architektura:

Kościół w Kozielicach był pierwotnie kamienno-ceglaną, salową świątynią, założona na planie prostokąta bez wieży od zachodu. Ta gotycka budowla zaskakuje dziś nieproporcjonalnie wielkimi oknami, pochodzącymi zapewne z późniejszej rozbudowy kościoła. W elewacji północnej znajdują się aż cztery. Ich potrójnie schodkowane, ostro zamknięte, ceglane ościeża zajmują prawie całą wysokość ściany.

Ściana wschodnia w dolnej partii wzniesiona została z głazów narzutowych nieznacznie tylko przyciosanych. Szczyt ceglany z pinaklami, posiada dekorację w postaci podwójnych i pojedynczych blend ostrołukowych, w których znajdują się okna szczelinowe doświetlające poddasze. W ścianie tej widoczne są ślady dużego gotyckiego okna ostrołukowego, które zostało zastąpione znacznie mniejszym, potrójnie schodkowanym w obramieniu ceglanym. Pochylającą się ku wschodowi ścianę podparto dwiema dużymi narożnymi skarpami.

Najbardziej zmieniona jest ściana południowa. W roku 1706 dobudowano do niej boczny chór z wejściem od południa i oknami o różnym wykroju. Od zachodu podparty jest on masywną skarpą. Ściana ta posiada też dwa ostrołukowe okna analogiczne jak w elewacji północnej.

Ściana zachodnia również był wykonana z kamienia, a jej blendowany szczyt z cegły. Tu też znajdował się portal wejściowy do świątyni. W roku 1594 do ściany tej dobudowano wieżę na planie kwadratu. Jej dolna partia wzniesiona jest z kamienia, górna zaś posiada konstrukcję drewnianą, odeskowaną, zakończoną barokowym hełmem z latarnią, iglicą i krzyżem. W dolnej kondygnacji od zachodu znajduje się uskokowy, ostrołukowy portal. Wieża podparta jest dwiema narożnymi skarpami.

Kościół kryty jest ceramicznym dachem dwuspadowym, wnętrze posiada zaś strop drewniany, belkowany, polichromowany.

Wyposażenie:

- Ambona gotycka z katedry kamieńskiej przekazana Kozielicom w 1694 roku przez kapitułę kamieńską.
- Chrzcielnica romańska z XIII wieku.
- Chrzcielnica barokowa z końca XVII wieku.
- Tryptyk z katedry kamieńskiej przekazany w 1700 roku (zaginął).
 Do góry