loading...
Zamknij wpis

KARTNO ( Kortenhagen )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński
Gmina: Stare Czarnowo
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Gryfino
Parafia: Gardno - filia pw. Podwyższenia Krzyża Św.

 

Miejscowość z zachowanym układem owalnicy, położona na Równinie Wełtyńskiej w odległości 13 km na wschód od Gryfina. Należała do posiadłości cystersów z pobliskiego Kołbacza.

Żródła

- W 1945 kościół został zniszczony.
- W latach 1981-84 odbudowano świątynię i przywrócono do kultu.
- Poświęcony 4 listopada 1984 roku.

Architektura:

Kościół wzniesiony w XIII wieku w formie salowej na planie prostokąta, bez chóru i wieży. Elewacje ścian wykonano z dobrze obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Wszystkie elewacje okala ukośnie profilowany cokół przechodzący również na ościeża portali. Późniejsze przebudowy nie pozwalają stwierdzić obecności granitowego gzymsu. Obecny prostokątny wykonany jest z cegły.

Oba szczyty wykonane są z kwadr granitowych i kamienia. Szczyt zachodni nosi ślady przebudowy i pokryty jest obecnie w całości ostrołukowymi blendami w układzie piramidalnym, wykonanymi w cegle. Szczyt wschodni sprawia wrażenie oryginalnego. Widoczne jest na nim (zamurowana obecnie) ostrołukowa blenda lub nawet ościeża okna, wykonane w cegle, zachodzące pod dach apsydy. Wskazywałoby to, że apsyda jest XIX wiecznego pochodzenia i nie wchodziła w zakres pierwotnego założenia. Stylizowana zapewne pod wpływem pobliskiego kościoła w Gardnie, posiada charakterystyczny układ trzech mocno rozglifionych okien, o półokrągłym zwieńczeniu i ukośnie profilowany cokół. Nakryta jest ceramicznym, stożkowym dachem.

Kościół w Kartnie posiada tylko dwa uskokowe portale o łagodnym łuku ostrym, wykonane z dokładnie obrobionych ciosów i klińców granitowych. Główny portal wejściowy, trójuskokowy, znajduje się w elewacji zachodniej. Drugi natomiast dwuuskokowy usadowiony jest w elewacji północnej a nie jak zazwyczaj w południowej.

Okna obu elewacji północnej i południowej zostały poszerzone i obmurowane cegłą. Zachowały jednak półkoliste zwieńczenie. Cała budowla kryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Plac kościelny będący zapewne kiedyś również miejscem pochówków otoczony jest kamiennym murem.

Wyposażenie:

Chwilowo brak danych.

 Do góry