loading...
Zamknij wpis

KAMIENIEC ( Schöningen )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Kołbaskowo
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Szczecin-Pomorzany
Parafia: Kołbaskowo - filia pw. Bożego Ciała

 

Wieś położona w odległości 16 km na południowy zachód od Szczecina, przy drodze lokalnej z Kołbaskowa do Pargowa, w pobliżu granicy z RFN.

Źródła

- Nazwę miejscowości wymienia się po raz pierwszy w dokumencie z 1203 roku. Jest ona wówczas własnością biskupa kamieńskiego.
- W roku 1243 stanowiła już majątek kościoła pw. św. Jakuba w Szczecinie, który na mocy innego dokumentu z 1300 roku miał prawo pobierać dziesięcinę z Kamieńca.
- Kościół ucierpiał znacznie podczas ostatniej wojny (1945) i w stanie ruiny pozostawał aż do roku 1978.
- Poświęcony 17 grudnia 1978 r.

Architektura:

Kościół w Kamieńcu jest budowlą salową, prostokątną, orientowaną, bez chóru, z dobudowaną od zachodu wieżą, szerszą aniżeli nawa. Wieża wzniesiona na planie prostokąta posiadała pierwotnie jeszcze dwie szachulcowe, odeskowane kondygnacje, które uległy zniszczeniu.

Elewacje ścian wykonane są z kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Od strony zachodniej w elewacji wieży znajduje się portal główny, ostrołukowy, trzykrotnie schodkowany z klińców granitowych, dokładnie obrobionych. W ścianie południowej i północnej znajdują się również portale ostrołukowe, dwuuskokowe, wykonane z klińców granitowych, dokładnie obrobionych.

Obecnie portale te są zamurowane i to dość nieszczęśliwie, przy użyciu innego materiału, nie licującego z elewacją ścian. Wszystkie otwory okienne mocno rozglifione posiadają zmienione ceramiczne zwieńczenia. Ściana wschodnia posiada trzy okna, a w jej szczycie znajduje się oculus w obramieniu ceramicznym.

Całość budowli nakryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Hełm wieży natomiast pokryty jest ocynkowaną blachą.

Wyposażenie:

- Ołtarz ambonowy z XVIII wieku.
- Empora chórowa z malowanymi scenami biblijnymi z (1750).
- Epitafium z drewna dla pułkownika Jana Karola von Lappenow (1729).
- Obraz ukrzyżowania (1700).
- Misa chrzcielna (1693).
- Kielich (1651).
- Dzwon odlany przez Jana Henryka Schmidta (1714).Do góry