loading...
Zamknij wpis

BARNISŁAW ( Barnimslow )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Kołbaskowo
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Szczecin-Pomorzany
Parafia: Kołbaskowo - filia pw. św. Stanisława Kostki

 Wieś o wczesno średniowiecznej metryce, założona na planie owalnicy, położona w pasie przygranicznym na zachód od Szczecina.

Źródła

- Wzmiankowana po raz pierwszy w 1243 roku, przy okazji pobierania dziesięciny przez klasztor cysterek ze Szczecina, do którego to klasztoru wieś należała.

Architektura:

Budowę świątyni rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Założono ją na planie prostokąta bez wieży zachodniej i chóru. Elewacje ścian wykonano z w miarę regularnych warstw słabo ociosanych kwadr granitowych z domieszką łupka skalnego. Jedynie obramienia portali i okien oraz narożniki wykonano z dokładnie obrobionych kwadr granitu. Świątynia posiadała dwa uskokowe ostrołukowe portale; zachodni i południowy oraz wąskie ostrołukowo zwieńczone okna. Niestety XIX wieczna przebudowa świątyni niemal całkowicie pozbawiła ją tych elementów. Okna znacznie poszerzono i zamknięto półkoliście w obramieniu ceglanym. Portal południowy zamurowano, zachodni zaś całkowicie przebudowano i zastąpiono uskokowym portalem ceglanym również półkoliście zamkniętym.

Szczególnie bogaty jest szczyt wschodni zawierający dwie tryforyjne blendy rozdzielone dwoma oknami szczelinowymi. Poniżej nich pozostały ślady po trzech smukłych ostrołukowych oknach z których środkowe było nieco wyższe. Szczyt zachodni jest znacznie uboższy, być może w wyniku przebudowy, bowiem wątek kamienny jest tu mocno zachwiany i stanowi go w przeważającej części kamień polny i łupek. Umieszczona jest w nim ceglany okulus i okno szczelinowe.

Całość budowli nakryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Elewacje ścian pozbawione są cokołu, posiadają natomiast XIX wieczny gzyms. Kościół jak i stary przykościelny cmentarz otoczony jest kamiennym murem z bramami.
 

Wyposażenie:

Nie zachowało się .Do góry