loading...
Zamknij wpis

Gorzów Wlkp.

Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Otwory po świdrach ogniowych znaleźć można niemal na wszystkich ścianach kościoła, za wyjątkiem prezbiterium oraz partii murów na nowo wzniesionych. Najwięcej otworów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie portali wejściowych, szczególnie południowego i na ich ościeżach. Występują pojedynczo albo grupami, najczęściej w licu cegły, rzadziej w spoinie. Posiadają identyczną nieckowatą formę, zbliżoną średnicę i głębokość. Zdarzają się jednak wyjątki. Obok otworów o formie owalnej, znajdują się nieliczne nacięcia podłużne - eliptyczne. Otwory rozmieszczone są w półtora metrowej strefie muru poczynając od kamiennego cokołu. Liczba otworów byłaby zapewne większa, wiele cegieł wymieniono jednak podczas renowacji.Do góry