loading...
Zamknij wpis

ŻABÓW ( Sabow )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: pyrzycki
Gmina: Pyrzyce
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Kołbacz
Parafia: pw. św. Jana Chrzciciela

 
Duża wieś o średniowiecznym rodowodzie, ulicówka, położona na drodze międzynarodowej nr E65 w odległości ok. 6 km na północ od Pyrzyc.

Źródła

- Wieś wymieniona została po raz pierwszy w 1220 roku, przy okazji darowania przez księcia Kazimierza II części dochodów ze wsi na uposażenie Kolegiaty Mariackiej w Kołobrzegu.
- W roku 1344 książę Otto przekazał część wsi rycerzowi Koldenbeck.
- Na przestrzeni XVI-XVIII wieku właścicielami wsi były kolejno rodziny von Plotz, von Duringshofen i von Tummley.
- Kościół pochodzi z 1569 roku. Ufundowała go rodzina von Plotz na miejscu wcześniejszej świątyni.
- W roku 1899 został przebudowany i odnowiony.
- Przed rokiem 1945 wieś i majątek należały do rodziny Messnerów.
- Poświęcony 20 września 1945 roku.

Architektura:

Kościół usytuowano pośrodku wsi na niewielkim placu ograniczonym zabudową folwarczną i parkiem dworskim. Jest to budowla salowa, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium. Wszystkie ściany wymurowano z kamienia narzutowego w stylu późnogotyckim. Cegły użyto jedynie w detalu architektonicznym: obramienia okien, blend i górna kondygnacja wieży.
 
Najbardziej dekoracyjną jest elewacja wschodnia, rozczłonkowana dużym, dwudzielnym oknem o ostrołukowo zamkniętych, uskokowych ościeżach, obecnie zamurowanym. W szczycie, blendy o uskokowych, ostrołukowych ościeżach w układzie piramidalnym. Krawędzie szczytu zdobione są kostkowymi sterczynami.
 
Elewacje północna i południowa niemal bliźniaczo rozczłonkowane oknami o ostrołukowych ościeżach. W narożniku północno-wschodnim dobudowano zakrystię na planie czworokąta, kryta blaszanym dachem pulpitowym. Ściany jej wykonane są z cegły maszynowej, współczesnej, w elewacji północnej dwa niewielkie ostrołukowe okna.
 
Wnętrze kryte jest stropem drewnianym, belkowanym i blaszanym dachem dwuspadowym.
 
Od strony zachodniej w roku 1899 dobudowano neogotycką wieżę na planie kwadratu. Część dolna, ceglana, z portalem od zachodu o mocno rozglifionych, ostrołukowych, uskokowych ościeżach. Górne kondygnacje wykonane w całości w cegle zdobione są płytkimi blendami o półokrągłym wykroju i oknami szczelinowymi pośrodku. Wieńczą ją dwa szczyty rozczłonkowane lizenami przechodzącymi w sterczyny oraz blendami. Kryta jest blaszanym dachem dwuspadowym.
 
Plac kościelny otoczony ceglanym murem jeszcze do niedawna pełnił rolę cmentarza, zachowało się kilka nagrobków.

Wyposażenie:

We wnętrzu zachowały się:
- Barokowy ołtarz ambonowy z 1720 roku, bogato rzeźbiony i dekorowany. Przeniesiony ostatnio w całości na boczną ścianę i nieużytkowany.
- XVIII wieczny obraz olejny na płótnie przedstawiający Chrzest Jezusa.
- Płyta herbowa ówczesnego właściciela majątku, relief w kamieniu z napisem, Bertram Plotze 1569.
- Dwa XIX wieczne dzwony.
- XIX wieczne ławki i empora chórowa.
- XVIII wieczne świeczniki.

 Do góry