loading...
Zamknij wpis

WĄWELNICA ( Wamlitz )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Dobra
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Szczecin-Pogodno.
Parafia: Dołuje - filia pw. MB Częstochowskiej

 

Podszczecińska wieś o zachowanym układzie owalnicy, położona w odległości 10 km na zachód od centrum miasta.

Źródła

- Poraz pierwszy wzmiankowana w 1261 roku przy okazji przekazania wioski przez księcia Barnima I kościołowi św. Piotra i Pawła w Szczecinie.

- W roku 1267 biskup kamieński Herman ofiarował dziesięciny i 53 gospodarstwa kolegiacie Mariackiej w Szczecinie.

- Proboszcz kolegiaty w Szczecinie w roku 1268 przejmuje jurysdykcję nad kościołem w Wąwelnicy.

- Kościół był filią parafii Dołuje.

- W czasie ostatniej wojny nie uległ zniszczeniu i czynny był od 1945 roku.

- W latach 90 minionego wieku przeprowadzono generalny remont i restaurację obiektu.

- Poświęcony 3 maja 1992 roku przez ks. bpa Jana Gałeckiego.

Architektura:

Kościół wznoszący się w centrum wsi zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku z kamienia nwrzutowego i cegły. Ta salowa, założona na planie prostokąta i orientowana świątynia, została przebudowana w XVIII wieku w znacznym stopniu zacierając swój pierwotny charakter. Powiększono i zmieniono obramienie większości otworów okiennych. Pierwotne zachowały się jedynie po jednym w ścianie południowej i wschodniej. Zachował się również ceglany, ostrołukowy, uskokowy, portal południowy, obecnie zamurowany, zapewne jedyny wprowadzający do wnętrza świątyni. Wejścia zachodniego, przesklepionego łukiem odcinkowym, zapewne nie było w pierwotnym założeniu?

Wtórną wydaje się być również niewielka wieżyczka-dzwonnica nadbudowana nad zachodnią częścią nawy. Jej kwadratowa, odeskowana konstrukcja wyrastająca z dachu zakończona jest latarnią i barokowym, kopulastym hełmem, zwieńczonym iglicą. Kryje ona w sobie dzwon odlany w 1660 roku w Szczecinie.

Kościół posiada profilowany betonowy gzyms i kryty jest blaszanym dachem namiotowym. Od strony północnej znajduje się dobudówka kryta dachem pulpitowym, pełniąca funkcję zakrystii. W elewacji wschodniej znajduje się również charakterystyczny, szczelinowy otwór, którego funkcja nie jest do końca wyjaśniona, podobnie jak niewyjaśnionym jest, czy kościół ten pierwotnie posiadał szczyty, wschodni i zachodni, tak charakterystyczne dla architektury wiejskiej tamtego okresu?

Wokół kościoła znajdował się cmentarz otoczony (zachowanym jedynie we fragmentach) kamienno-ceglanym murem z XVII-XVIII wieku, z portalem wejściowym.

Wyposażenie:

Zachowała się jedynie barokowa ambona.

 

 Do góry