loading...
Zamknij wpis

SWOCHOWO ( Schwochow )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: pyrzycki
Gmina: Bielice
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Kołbacz
Parafia: Bielice - filia pw. św. Antoniego z Padwy

 

Niewielka miejscowość położona na Ziemi Pyrzyckiej w odległości 10 km na zachód od drogi Szczecin-Pyrzyce o typowo rolniczym charakterze. Dawna posiadłość dworska z zachowanym okazałym dworem i parkiem.

Źródła

- W Pommersches Urkundenbuch wymieniona pod rokiem 1300 jako Zvochowe.

Architektura

W XV wieku, pośrodku osady wzniesiono kamienny kościół w formie salowej na planie prostokąta, bez wyodrębnionego prezbiterium i wieży zachodniej. Wszystkie ściany wymurowano z kamienia polnego niedbale przyciosanego od lica z zachowaniem regularności warstw. Jedynie narożniki wykonano z dobrze obrobionych ciosów granitowych.

Szczyty z piramidalnie ułożonymi blendami wykonano z kamienia i cegły oraz zaopatrzono w narożne pinakle. W każdej elewacji - z wyjątkiem zachodniej - znajdują się dwa gotyckie okna o uskokowych ceglanych ościeżach, zamkniętych ostrołukiem. W elewacji zachodniej znajduje się ostrołukowy portal, z uskokowymi ceglanymi ościeżami. Drugi mniej okazały portal umieszczono w elewacji południowej. Kościół kryty jest dwuspadowym dachem ceramicznym, z którego wyrasta niewielka sygnaturka.

Plac kościelny będący dawniej cmentarzem otoczony jest kamiennym murkiem i starodrzewiem. Znajduje się na nim potężny głaz - pomnik poległych żołnierzy niemieckich. Za kościołem opustoszały dwór i park.

Wyposażenie

- Ołtarz ambonowy z XVIII wieku.

- Wymontowana z ołtarza ambona.

- Empora chórowa z XVIII wieku.

 

 Do góry