loading...
Zamknij wpis

STARE CHRAPOWO ( Alt Grape )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: pyrzycki
Gmina: Bielice
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Kołbacz
Parafia: Bielice - filia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Wieś z zachowanym układem owalnicy położona w odległości 8 km na północny-zachód od Pyrzyc.

Źródła

- Wzmiankowana w 1212 roku.
- W Regestach margrabiów brandenburskich z 1242 roku wymieniona jako Crapove.
- Od roku 1373 Stare Chrapowo należało do fundacji maryjnej w Szczecinie.
- Kościół wzniesiony na przełomie XV i XVI wieku.
- W XVIII wieku przebudowany.
- Zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku.
- Odbudowany w latach 1977-86.
- Poświęcony 2 czerwca 1986 roku.

Architektura:

Kościół pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Wzniesiono go w centrum osady w formie salowej, bez chóru z wieżą od zachodu i orientowano. Ściany świątyni wykonane są w całości ze słabo obrobionego kamienia polnego. Cegłę wykorzystano jedynie w obramieniu portali, okien i blend w szczycie wschodnim.

Cechą charakterystyczną jest zauważalna jeszcze dziś, symetria bryły kościoła. Elewacje północna i południowa posiadały po trzy ostrołukowe okna o profilowanych ościeżach. W dobie przebudowy środkowe okno elewacji południowej rozbudowano w portal. Ta sama symetria dominuje w elewacji wschodniej. Znajdują się tu dwa okna zwieńczone łukiem odcinkowym oraz pary ostrołukowych blend w układzie piramidalnym. Ściany nie posiadają cokołu, zwieńczone są natomiast schodkowym gzymsem wykonanym z cegły. Całość kryta jest blaszanym dachem dwuspadowym.

Imponująco prezentuje się wieża zachodnia, wzniesiona na planie kwadratu, nieznacznie węższa od nawy. Charakteryzuje ją brak zewnętrznych podziałów kondygnacyjnych, niewielkie wejście portalowe od strony południowej oraz blendowa dekoracja górnej partii muru. Wydaje się, że główne wejście do świątyni wiodło przez portal wieżowy. Obok tego portalu przy południowo-zachodnim narożniku wieży znajduje się niewielka przypora. Wieża kryta jest ceramicznym dachem namiotowym, zwieńczonym krzyżem.

Wzniesienie, na którym znajduje się kościół otoczone jest wysokim, kamienno-ceglanym murem cmentarnym, z bramką i dwoma furtami z przełomu XV i XVI wieku. W furcie południowej wmurowana jest kamienna kropielnica na wodę święconą.

Wyposażenie:

Zniszczenia wojenne i wypalenie się wnętrza, pozbawiły kościół pierwotnego wyposażenia. Celem poprawy wyglądu estetycznego świątyni i ukazania kamiennego wątku ścian, pożądane byłoby oczyszczenie zewnętrznych elewacji z osypującego się tynku.
 Do góry