loading...
Zamknij wpis

RADEKOW ( Radkowo )

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Uckermark

 

Niewielka wioska położona w odległości 3 km na zachód od przejścia granicznego w Rosówku.

Źródła

- Wymieniona po raz pierwszy w roku 1248 jako Ratichowa, Pommersches Urkundenbuch I, 363.

- W roku 1264 wymieniana jest jako Radicowe, Pommersches Urkundenbuch II, 114, inna znana nazwa – Ratochowo.

Architektura:

Kościół wiejski wzniesiony na niewielkim wyniesieniu znajdującym się w centrum miejscowości, pochodzi z XIII wieku i jest dziś jedną z najstarszych świątyń granitowych w powiecie Uckermark. Założona została na planie prostokąta, z wyodrębnionym prostokątnym prezbiterium prosto zamkniętym, bez wieży zachodniej. Obecną apsydę i wieżę dobudowano dopiero w XIX wieku. Wszystkie ściany tej salowej i orientowanej świątyni wzniesiono z kwadr granitowych ułożonych w miarę regularne warstwy z dodatkiem ułomków skalnych jako warstwy wyrównawczej. Zwieńczono je XIX wiecznym gzymsem koronującym. Portale (obecnie zamurowane) znajdują się wyłącznie w elewacjach południowych, jeden w korpusie nawowym, drugi w prezbiterium. Okna rozmieszczone symetrycznie po trzy w korpusie nawowym i po dwa w prezbiterium zostały przemurowane w XIX wieku. Otrzymały uskokowe, ceglane ościeża, laskowanie z cegły profilowanej, a zamknięte zostały łukiem półokrągłym.

Wieża wzniesiona na planie kwadratu w dolnej kondygnacji kamienna, wyżej ceglana, kryta jest dachem dwuspadowym. Od zachodu znajduje się w niej portal wejściowy o ceglanych, uskokowych ościeżach, zamknięty łukiem półokrągłym. Wyższe kondygnacje posiadają okna w obramieniu ceglanym, zamknięte półokrągło. W szczycie wieży znajduje się okulus w obramieniu ceglanym.

Kościół posiada strop drewniany, belkowany i kryty jest ceramicznymi dachami dwuspadowymi. Wzniesienie, na którym znajduje się kościół otoczone jest kamiennym murem oporowym. Otoczenie mało zadbane porośnięte wysoką trawą i chaszczami.

Wyposażenie:

O wyposażeniu świątyni brak danych.

 

 Do góry