loading...
Zamknij wpis

PLÖWEN ( Pławno )

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Uecker-Randow

 

Niewielka miejscowość położona w odległości 7 km na zachód od przejścia granicznego Lubieszyn-Linken, przy trasie Szczecin - Pasewalk.

Źródła

- Codex diplomaticus Brandenburgensis pod rokiem 1495 wymienia ją jako Plawen.

Architektura:

Wybudowany pośrodku wsi kościół pochodzi z XIII wieku. Wzniesiono go na planie prostokąta, jako orientowaną, salową świątynię, bez chóru i wieży. Budowlę tą charakteryzuje perfekcyjna wprost obróbka kwadr granitowych, z których wykonane są wszystkie ściany i szczyty. Ułożone są one w regularne poziome warstwy. Kościół obiega również granitowy cokół, ukośnie profilowany, na wysokości drugiej kwadry. Nie wiemy, czy kościół posiadał kamienny gzyms wieńczący ściany, choć z wielkim prawdopodobieństwem można założyć jego istnienie. Obecny wykonany jest w cegle.

Ściana północna posiada cztery symetrycznie rozmieszczone okna. Znajdują się one w miejscu pierwotnych, romańskich. Obecne poszerzone, zakończone ostrołukowo i posiadające ceglany maswerk, pochodzą z późniejszego okresu przebudowy kościoła.

Elewacja wschodnia posiada bardzo dobrze zachowany szczyt wykonany w całości z kwadr granitowych. Znajdują się w nim trzy, ostrołukowe blendy w układzie piramidalnym, obramione cegłą. Blenda środkowa jest nieznacznie wyższa i szersza od pozostałych. Dolna partia elewacji posiada trzy, wąskie, symetrycznie osadzone w ścianie, bliźniacze okna, ujęte arkadową blendą. Ościeża rozglifione na zewnątrz wykonane są z kwadr granitowych odpowiednio ociosanych i zakończone delikatnym ostrołukiem wykonanym w cegle (pierwotnie w kamieniu). Parapety skośne. W późniejszym okresie do przechylającej się ściany dobudowano dwie skrajne skarpy.

Przeciwległa zachodnia elewacja, straciła swój pierwotny wyraz poprzez dobudowanie (zapewne w XIX wieku) ceglanej wieży, założonej na planie kwadratu. Trudno powiedzieć czy ściana ta posiada portal i dekoracje w szczycie.

Najbardziej okazałą jest ściana południowa. Posiada ona trzy niesymetrycznie osadzone okna. Prawdziwą ozdobą jest jednak znajdujący się w niej dwuuskokowy portal. Jego ościeża wykonane są z dokładnie obrobionych kwadr granitowych i zakończone archiwoltą z elementem zwornikowym. Archiwolta wykonana z klińców granitowych, oddzielona jest od ościeży pięknie profilowanymi płytami opornikowymi z zoomorficznym ornamentem. Dodatkowo od ściany oddziela ją dodatkowy wieniec profilowanych klińców granitowych. Krawędz pierwszego uskoku wykuta jest w postaci wypukłego wałka. Wałek ten przechodzi na skośnie profilowany cokół i archiwoltę. Krawędz drugiego uskoku posiada wykuty holkiel, również przechodzący na cokół i archiwoltę, w którym znajduje się 10 wykutych półkul. Równie ciekawy i zarazem zagadkowy jest gmerk kamieniarski, znajdujący się na kwadrze lewego ościeża. Przedstawia on wykuty motyw szachownicy.

Cała świątynia kryta jest dwuspadowym dachem ceramicznym. Rozległy plac przykościelny otoczony jest kamiennym murem z bramą od strony północnej. Trudno powiedzieć czy pełnił on rolę cmentarza. Obecnie jego połowa wykorzystywana jest jako parkur dla koni przez właściciela pobliskiego gospodarstwa.

Wyposażenie:

- Empora muzyczna z organami.
- Ołtarz.
 
 Do góry