loading...
Zamknij wpis

NEUENFELD

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Uecker-Randow

 
Niewielka wieś położona w odległości 47 km na zachód od Szczecina i 14 km na południowy wschód od Pasewalk. Średniowieczny rodowód osady zdradza granitowa świątynia, usytuowana w południowym skraju zabudowy, oraz pozostałości założenia dworsko-folwarcznego. W XIX wieku wieś stanowiła własność rodu von Winterfeld, roztaczającego swój patronat również nad świątynią. Typowo rolniczy charakter miejscowości zmienia się obecnie na agroturystyczny.

Źródła

- Kościół wzniesiono w XIII wieku.
- W roku 1869 nadbudowano dzwonnicę i umieszczono w niej dzwony.
- W latach czterdziestych XX wieku wzniesiono kryptę, przyległą do północnej ściany kościoła.
- W latach 1991-1992 odnowiono dzwonnicę.
- W tym samym okresie przełożono dachówkę na kościele i odbudowano mur okalający plac kościelny. Otynkowano na nowo ościeża okienne a od wewnętrznej strony przyozdobiono je polichromią roślinną.

Architektura

Kościół usytuowano w południowym skraju wsi. Jest to niewielka budowla salowa, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta. Ściany posadowione na kamiennym fundamencie i zakończonym prostokątnym gzymsem cokole, wymurowano z kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Dokładniej obrobiono kwadry tworzące naroża ścian oraz ościeża portali i okien.
 
Główny portal wejściowy znajduje się w ścianie zachodniej. Trójuskokowe ościeże zamknięte ostrołukiem z elementem zwornikowym, wykonano z dokładnie obrobionych kwadr i klińców granitowych. Portal jest obecnie zamurowany a w jego ościeżu umieszczono pomnik - epitafium. Szczyt zachodni wymurowany z kamieni polnych dekorowano dwiema, wąskimi, ostrołukowymi blendami. Zwieńczenie szczytu rozebrano w celu osadzenia drewnianych elementów konstrukcyjnych wieży. 
 
Drugi portal znajduje się w ścianie południowej pomiędzy drugim i trzecim oknem. Jednouskokowe ościeże zamknięte ostrołukiem z elementem zwornikowym, wymurowano z kwadr i klińców granitowych. Stanowi on obecnie jedyne wejście do świątyni.
 
Okna o wąskich i mocno rozglifionych ościeżach, zamkniętych ostrołukiem, osadzono symetrycznie w ścianach, południowej i północnej. We wschodniej ścianie szczytowej znajdują się trzy, centralnie osadzone okna o identycznym wykroju. U dołu zostały one częściowo zamurowane. Szczyt wschodni wzniesiono z kamieni polnych. Wici dzikiego wina, które przesłaniają znaczną część szczytu, nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, czy w zwieńczeniu znajduje się dekoracja?
 
Nawa zamknięta jest płaskim stropem belkowanym i dachem dwuspadowym krytym dachówką. W XIX wieku nad zachodnim krańcem nawy wbudowano w więźbę dachową dzwonnicę. Posiada ona konstrukcję szkieletową, szalowaną, krytą cynkowaną blachą. Podzielona jest na dwie kondygnacje, oddzielone od siebie gzymsami kordonowymi, zdobionymi fryzami arkadowymi, opartymi na wspornikach. W ścianach dolnej kondygnacji osadzone są centralnie okna o okrągłym wykroju. W górnej kondygnacji otwory posiadają wykrój prostokątny z półkolistym zamknięciem. Zamontowane żaluzje umożliwiają swobodne rozchodzenie się głosu dzwonów. Ostrosłupowy hełm kryty blachą cynkowaną, zakończony jest iglicą z kulą, strzałką i gwiazdką.
 
Do ściany północnej, między oknem pierwszym i drugim, dobudowano pomieszczenie krypty grzebalnej, częściowo zagłębionej w ziemi. Posiada ona plan prostokąta o osi poprzecznej do nawy kościoła, wejście od strony północnej oraz dwa niewielkie okna w ścianach, wschodniej i zachodniej. Wnętrze zamknięte jest dachem dwuspadowym krytym dachówką. Wewnątrz znajdują się cztery trumny - poległych podczas drugiej wojny światowej przedstawicieli rodu von Winterfeld.        
 
Plac przykościelny o regularnym kwadratowym zarysie otoczony jest kamiennym murem z bramkami i furtami. Po dziś dzień spełnia funkcję przykościelnej nekropolii.

Wyposażenie

- Ołtarz ambonowy z XVII wieku.
- Empora muzyczna z nieczynnymi organami oraz empora kolatorska.
- Epitafium.
- Dwa dzwony stalowe z inskrypcją - „Leopold von Winterfeld auf Neuenfeld und Wendisch Warnow 1869“
- W portalu zachodnim duży głaz narzutowy – epitafium, z rytymi nazwiskami mieszkańców wsi, poległymi podczas pierwszej wojny światowej.
 Do góry