loading...
Zamknij wpis

GROSS PINNOW ( Pniów )

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Uckermark

 

Wieś o średniowiecznym rodowodzie położona w odległości 52 km na południe od Szczecina i 10 km na zachód od Gatz.

Źródła

- Pod rokiem 1261 miejscowość wymieniana jest jako Pinnowe, H. Krabbe, Regesten der Markgrafen von Brandenburg .., II, 79. Używana była też słowiańska nazwa Pniów.

Architektura

Kościół wzniesiono w XIII wieku pośrodku osady. Jest to typowa dla wiejskiego budownictwa sakralnego budowla salowa, o planie wydłużonego prostokąta, bez chóru, z wieżą zachodnią. Wszystkie ściany wzniesiono z dokładnie obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Osadzono je na kamiennym fundamencie i fazowanym cokole. W elewacjach północnej i południowej osadzono symetrycznie po trzy okna jednak zostały one przebudowane. Obecnie posiadają one ościeża ceglane, uskokowe, o prostych parapetach, zakończone łukiem półokrągłym. Pierwotne wykroje okien zachowały się w elewacji wschodniej, lecz i one zostały zamurowane. Na ich podstawie można stwierdzić, iż kościół posiadał pierwotnie okna o mocno rozglifionych i zamkniętych półkoliście ościeżach z ukośnymi parapetami. Ościeża te wykonane były z kwadr i klińców granitowych. Powyżej okien w elewacji wschodniej znajdują się dekoracyjne blendy. Środkowa o biforyjnym wykroju i półkolistym zamknięciu zwieńczona jest okulusem. Flankujące ją dwie smukłe blendy również zamknięte są półokrągło.

Portale wejściowe znajdują się wyłącznie w elewacji południowej. Pierwszy dwuuskokowy, posiada szerokie ościeża zamknięte łagodnym ostrołukiem z elementem zwornikowym, wykonane z dokładnie obrobionych kwadr i klińców granitowych. Zlokalizowany jest on przy zachodnim skraju korpusu nawowego w bezpośrednim sąsiedztwie wieży. Zamurowany częściowo nie jest obecnie użytkowany. Drugi znajduje się mniej więcej w połowie ściany korpusu nawowego. Posiada podobny wykrój, lecz gorsze wykonanie. Jest on obecnie całkowicie zamurowany. Przy wschodnim narożniku elewacji południowej znajduje się jeszcze jedno wejście o wąskich, ceglanych ościeżach zamkniętych łukiem półokrągłym z drewnianymi drzwiami. Zostało on wykonane współcześnie, lecz jego przeznaczenie nie jest mi znane. Korpus nawowy posiada strop belkowany i kryty jest ceramicznym dachem dwuspadowym.

Wieża zachodnia założona została na planie prostokąta. Dolna kondygnacja o tej samej szerokości i wysokości co korpus nawowy, wykonana jest z kwadr granitowych. W jej zachodniej elewacji znajduje się portal o uskokowych, ceglanych ościeżach zamkniętych łukiem półokrągłym. Nie wiadomo czy zastąpił on istniejący w tym miejscu granitowy czy też został wykonany w litym murze. Bowiem w elewacji południowej wieży znajduje się jeszcze jeden portal, o jednouskokowych, wąskich ościeżach, zamkniętych łukiem półokrągłym, stanowiący zapewne wejście do wieży. Górna kondygnacja wieży posiada plan kwadratu i wykonana jest z konstrukcji szkieletowej, odeskowanej. Wieńczy ją ceramiczny dach dwuspadowy.

Teren przykościelny o nieregularnym zarysie, pełniący niegdyś rolę cmentarza, otoczony jest kamiennym murem z dwiema bramami od południa i zachodu. Kościół i otaczający go plac porośnięty starodrzewem są w doskonałym stanie utrzymania.

Wyposażenie

Obecnie brak danych.

 

 Do góry