loading...
Zamknij wpis

FAHRENWALDE

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommerns
Landkreis: Uecker-Randow

 
Niewielka wieś o średniowiecznym rodowodzie z zatartym już nieco układem ulicówki, położna w odległości około 10km na południowy wschód od Pasewalk w kierunku na Brüssow.

Źródła

- Kościół wzniesiono w XIII wieku.

Architektura:

Świątynia usytuowana pośrodku wsi na niewielkiej parceli otoczonej kamiennym murem stanowi doskonały przykład powszechnego w tamtym okresie układu złożonego z prostokątnego w planie korpusu nawowego bez wyodrębnionego prezbiterium, zamkniętego od zachodu masywem wieżowym tej samej szerokości co nawa.
 
Wszystkie ściany posadowiono na kamiennym fundamencie i niskim cokole zakończonym fazowanym gzymsem. Zarówno cokół jak i ściany wzniesiono z dość dokładnie obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Jeszcze dokładniej opracowano kwadry w węgłach oraz ościeżach portali i okien.
 
Do wnętrza świątyni wiodą dwa portale jeden w elewacji zachodniej a drugi w ścianie południowej, obecnie zakryty przez przybudówkę pełniącą prawdopodobnie funkcję zakrystii. Posiada ona plan prostokąta ustawionego prostopadle do osi kościoła, wejście od południa o prostych ościeżach zamknięte łukiem odcinkowym oraz dwuspadowy dach kryty dachówką ceramiczną.
 
W ścianach północnej i południowej osadzone były po trzy okna o wąskich, rozglifionych na zewnątrz ościeżach, zamkniętych delikatnym ostrołukiem. W późniejszym okresie zostały zamurowane i zastąpione obecnymi o znacznie większym, ostrołukowym wykroju. Oryginalne okna zachowały się jedynie w elewacji wschodniej. Triada centralnie osadzonych otworów o układzie piramidalnym obramiona została wspólną blendą. Ostrołuki jej arkadowego zamknięcia spoczywają na dwóch wspornikach kostkowych. Podobnie rozwiązano zdobienie szczytu, stosując trzy wysmukłe blendy w układzie piramidalnym. Dwie flankujące zamknięte są delikatnym ostrołukiem, środkowa, znacznie szersza posiada zamknięcie arkadowe. Ponad nią w zamknięciu szczytu osadzona jest jeszcze jedna blenda o formie okulusa. Nawa zamknięta jest stropem belkowanym i dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.
 
Wieża zachodnia wzniesiona na planie prostokąta jest tej samej szerokości co nawa, lecz dwukrotnie od niej wyższa. Elewacje pozbawione zdobień podkreślają jej obronny charakter. Okna osadzone są symetrycznie w koronie muru wieży, po dwa w elewacjach wschodniej i zachodniej oraz po jednym w ścianach północnej i południowej. Obecność okna szczelinowego w elewacji wieży świadczyć może o istnieniu ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w grubości muru, wiodącego na wyższe kondygnacje wieży. Takie rozwiązanie sugerowałoby zamknięcie kruchty wieżowej sklepieniem kolebkowym. Niestety nieudało się tego stwierdzić. Pierwotnie wieża była nieco niższa, zwieńczona dwoma szczytami dekorowanymi blendami w obramieniu ceglanym i kryta dachem siodłowym, poprzeczny do osi kościoła. W późniejszym okresie podniesiono ściany wieży a na powstałym w ten sposób dodatkowym piętrze założono mechanizm zegarowy z jedyną tarczą osadzoną niesymetrycznie w elewacji zachodniej.
 
W podstawie wieży znajduje się okazały portal o szerokich, trójuskokowych ościeżach zamkniętych delikatnym ostrołukiem bez elementu zwornikowego. Cokół obiegający całą świątynię zachodzi również na ościeża portalu. Dostrzec można rzucającą się różnicę w dokładności obrobienia kwadr granitowych ściany i ościeży portalu. W jego świetle osadzone są dwuskrzydłowe, stylizowane drzwi prowadzące do wnętrza kruchty podwieżowej.

Wyposażenie:

Nie udało się ustalić.

 Do góry