loading...
Zamknij wpis

DANOWO (Jakobsdorf )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: goleniowski
Gmina: Goleniów
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Goleniów
Parafia: Mosty - filia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

 
Niewielka wieś położona na Równinie Nowogardzkiej nad rzeką Wiśniówką (prawym dopływem Iny) w odległości około 12 km na południowy wschód od Goleniowa, przy drodze łączącej Mosty z Rożnowem. Założona została na planie nieregularnej ulicówki jako osada folwarczna przez znaną rodzinę von Flemming, posiadającą swoją rezydencję w Maciejewie. W późniejszym okresie przeszła na własność rodów: von Petersdorf, Kanneberg i Laabs. Przed II wojną światową była to średniej wielkości wieś, należąca do Eryka von Flugge, w której znajdował się kościół z cmentarzem, folwark, dwór z parkiem i cegielnia. W pobliżu przebiegała linia kolejowa wybudowana w 1903 roku łącząca Goleniów z Maszewem. Po II wojnie światowej wieś nosiła początkowo nazwę Czarnowo, później przemianowano ją na Danowo. Jej centralną część, którą stanowiły założenia folwarczne wraz z zabudową mieszkalną robotników rolnych oraz dwór z parkiem, przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne, natomiast zagrody chłopskie usytuowane w części zachodniej wsi obsadzili przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski. Złe gospodarowanie zastanym majątkiem doprowadziło do dewastacji dworu, który rozebrano w 1981 roku. Ten sam los spotkał również cegielnię i niektóre zabudowania folwarczne.

Źródła

- Pochodząca z XIV wieku wzmianka źródłowa mówi o założeniu wsi Danowo.
- Kościół wzniesiono na przełomie XV i XVI wieku.
- Po roku 1945 opuszczony, ulegał powolnej dewastacji.
- Odbudowany w latach 1994-1995.
- Poświęcony 28 sierpnia 1995 roku.

Architektura:

Kościół w Danowie usytuowany został w północnym skraju wsi na naturalnym wyniesieniu łagodnie opadającym ku południowi, ograniczonym od północy i wschodu przebiegającymi drogami. Jest to budowla salowa, orientowana, wzniesiona na planie prostokąta z wieżą nadbudowaną nad zachodnią częścią nawy. Ściany wymurowano z kamienia polnego z niewielkim tylko udziałem materiału ceramicznego w obramieniu portali i okien.
 
Kościół posiadał pierwotnie tylko jeden portal zlokalizowany w elewacji zachodniej o trójuskokowych ościeżach zamkniętych półokrągło. Obecnie nad portalem zamontowane jest stylizowane zadaszenie. Portal południowy powstał prawdopodobnie z wydłużenia ościeży znajdującego się w tym miejscu okna.
 
Okna rozmieszczone są symetrycznie w elewacji południowej (dwa) oraz północnej (trzy). Posiadają duże, trójuskokowe ościeża zamknięte ostrołukiem. Obecną formę uzyskały podczas XIX wiecznej przebudowy. W ścianie szczytowej znajduje się kwadratowa blenda o uskokowych ościeżach, która mogła mieć pierwotnie ostrołukowe zamknięcie. Obecnie umieszczono w niej epitafium poświęcone pamięci mieszkańców miejscowości Jakobsdorf poległych w I wojnie światowej.
 
Wnętrze zamknięto drewnianym stropem belkowanym i dachem dwuspadowym krytym dachówką. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz szczyt wschodni otynkowano.
Nad zachodnią częścią nawy wznosi się szkieletowa konstrukcja wieży. Jej sześcienna bryła powiązana integralnie z więźbą dachową kryta jest szpiczastym hełmem zakończonym krzyżem. Podczas odbudowy kościoła wymieniono szalowanie wieży i szczytu zachodniego, a hełm pokryto blachą miedzianą.
 
Plac kościelny o regularnym, prostokątnym zarysie otoczony był kamiennym murem, z którego zachowały się jedynie relikty. Ocalał natomiast starodrzew - w większości lipowy - nasadzony wzdłuż muru. Imponujących rozmiarów lipa rośnie także opodal południowo-wschodniego narożnika kościoła. Stanowi ona doskonałą pożywkę dla miododajnych owadów, których pracowity pomruk usłyszeć można z daleka. Od strony wschodniej wybudowano nowe i estetyczne wejście na plac kościelny, przy którym ustawiono dwujęzyczne tablice z wypisaną inskrypcją.
 
Kościół ten został odbudowany 50 lat po II wojnie światowej przez mieszkańców Danowa. Ku pojednaniu obu Narodów Polskiego i Niemieckiego żyjących tu na tej ziemi. 26.08.1995 r.

Wyposażenie:

- Empora chórowa.
- Tablica epitafijna upamiętniająca poległych w pierwszej wojnie światowej mieszkańców miejscowości.
 
Ehrentafel 1. Weltkrieg
Den Heldentod starben
für Kaiser und Reich
im Weltkriege aus xxxx
Gemeinde Jakobsdorf
 
Musk. Franz Klug gef.15-März 1915
Gefr. Johann Ebert " " März "
Musk. Adolf Bliesener " 20 Mai "
Musk. Albert Bast " 26 Juni "
Wehrm. Augustittag " 16 Juli "
Musk. Franz Haese " 25 Okt "
Grf. Hermann Krahn " 18 Mai 1916
Gardefüs. Fritz Korth " 8 Sept. "
Unteroff. Robert Borchardt " 22 Juli 1917
Landsm. Fritz Lange " 29 Sept "
Wehrm. Paul Retzlaff " 22 März 1918
Gren. Fritz Bliesener " 17 Juli "
 
 
 Do góry