loading...
Zamknij wpis

JARSZEWO ( Jassow )

województwo: zachodniopomorskie
powiat: kamieński
gmina: Kamień Pomorski
diecezja: szczecińsko-kamieńska
dekanat: Kamień Pomorski
parafia: Narodzenia NMP

Niewielka wioska leżąca przy trakcie z Wolina do Kamienia w odległości 5 km na południe od tego ostatniego. W średniowieczu należała do dóbr Kapituły Kamieńskiej. W czasach reformacji kościół należał do zboru ewangelickiego a następnie luterańskiego.

Źródła

- Wymieniana w dokumentach z 1308 roku jako Iarsow.
- Pierwsza wzmianka o gotyckim kościele pochodzi z roku 1535.
- W roku 1572 odremontowano uszkodzoną przez burzę wieżę.
- W roku 1634 kościół i wieżę strawił pożar, odbudowano je w 1645 roku.
- W roku 1681 Joachim Selin z Wolina wymalował wnętrze kościoła.
- W roku 1694 wstawiono w okna oszklenie witrażowe.
- Skarpy od strony zachodniej dobudowano w roku 1714 roku.
- W roku 1750 poszerzono nawę kościoła od strony południowej i wschodniej oraz dobudowano zakrystię.
- W 1913 przeprowadzono gruntowny remont stropu, podniesiono ściany kościoła i założono beczkowe sklepienie pozorne, odmalowano wnętrze i odnowiono polichromię całego wyposażenia. Wieżę o konstrukcji ryglowej na nowo oszalowano.
- 14 października 1945 roku kościół poświęcono jako filię parafii w Kamieniu Pomorskim.
- Parafię erygowano 25 czerwca 1973 roku.

Architektura:

Kościół wzniesiono w centrum wsi. Fundament i ściany tej orientowanej świątyni wymurowano z kamienia polnego. Cegły użyto wyłacznie w obramieniach drzwi, okien i szczytu zachodniego w partii cokołu i gzymsu wieńczącego. Ściany z powodu powolnego rozchodzenia się oskarpowano w późniejszym okresie, miejscowo, od zachody dwie i od północy jedna. Salową przestrzeń zamknięto od wschodu trójbocznie. W ścianach rozmieszczono symetrycznie otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, przemurowane później w formie barokowej. Podobnie przemurowano wejście południowe. Od północy na planie kwadratu dobudowano zakrystię, krytą ceramicznym dachem czterospadowym.

Wnętrze posiadało zapewne strop belkowany zastąpiony później beczkowym sklepieniem pozornym. Dwyspadowy, a nad wschodnim zamknięciem trójdzielny dach, posiada pokrycie ceramiczne.

Od zachodu dobudowano wieżę o konstrukcji ryglowej, oszalowanej. Zwieńczono ją ostrosłupowym hełmem zakończonym iglicą. W roku 2002 przeprowadzono remont wieży, wymieniono oszalowanie a hełm pokryto blachą miedzianą.

Teren kościelny o nieregularnej formie otoczony jest kamiennym murem. Pełnił on funkcję cmentarza lokalnej gminy protestanckiej. Dzisiaj znajduje się na nim pamiątkowa tablica.

Wyposażenie:

- Zabytkowy ołtarz z XVI wieku.
- Barokowa ambona.
- Krucyfiks z XV wieku nad tryptykiem.
- Trzy obrazy z XVII wieku w tym Sąd Ostateczny.
- Empora chórowa z XVII wieczną polichromią.
- Strop z malowidłem Selina.
- Malowane ławki z drzwiczkami.
 
Aneks
Jarszewo miało jeszcze jeden kościół - luterański. Został on rozebrany po 1945 roku przez władze państwowe.Do góry