loading...
Zamknij wpis

GLASOW ( Głazów )

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Uecker-Randow

Miejscowość przygraniczna położona w odległości 13 km na połódniowy-zachód od przejścia granicznego Lubieszyn-Linken.

Źródła

Architektura:

Wzniesiony w centrum wsi na niewielkim wyniesieniu kościół pochodzi zapewne z XIII wieku. Jest to świątynia salowa, orientowana, kryta ceramicznym dachem dwuspadowym z wieżą nadbudowaną nad korpusem nawowym. Wszystkie ściany wykonane są z kostki granitowej, ułożonej w regularne poziome warstwy. Całość świątyni na wysokości drugiej kwadry obiega fazowany cokół.

Ściana wschodnia posiada trzy okna. Ich wąskie, rozglifione na zewnątrz i zamknięte półkoliście ościeża, świadczą o wczesnym rodowodzie tej świątyni. Środkowe okno jest nieco wyższe od skrajnych. W części szczytowej znajduje się oculus i małe okno szczelinowe.

Elewacja północna nie posiada portalu, a jej równomiernie osadzone okna zostały przemurowane. Zachowało się tylko jedno pierwotne okno, obecnie zamurowane.

Najbardziej okazale prezentuje się ściana południowa. Posiada ona portal ostrołukowy dwuuskokowy, obecnie zamurowany. W ścianie tej znajduje się jeszcze jedno ostrołukowe wejście lecz z powodu otynkowania ościeży nie udało się stwierdzić czy jest to portal granitowy. Okna podobnie jak w elewacji północnej przebudowano pozostawiając jedno pierwotne, zamurowane.

Ściana zachodnia nie posiada wejścia. Na granicy z nieistniejącym dziś szczytem umiejscowiony jest okulus. Konstrukcja wieży nadbudowanej nad nawą została odeskowana. Jej, wychodząca z więźby dachowej i kwadratowa w rzucie konstrukcja posiada z każdej strony kwadratowe okna zamknięte żaluzją. Barokowy hełmem ze szpicem kryty jest - rybią łuską -, a wieńczy go kula i krzyż.

Plac kościelny, będący jednocześnie cmentarzem, otoczony jest tynkowanym murem z bramą. Kościół i najbliższe otoczenie utrzymane są w bardzo dobrym stanie, estetyczne i pieczołowicie pielęgnowane.
 

Wyposażenie:

Chwilowo brak danych.Do góry