loading...
Zamknij wpis

BISMARK ( Bezmierzów )

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Uecker-Randow

Niewielka miejscowość położona przy granicy z Polską w odległości 4 km na zachód od przejścia granicznego Lubieszyn-Linken, przy trasie Szczecin - Pasewalk.

Źródła

- Pod rokiem 1321 wymieniana jako Bysmerow.

Architektura:

Świątynia w Bismarku wzniesiona została pod koniec XIII wieku. Sytuowano ją w centrum wsi na niewielkim wyniesieniu. Wszystkie ściany wykonano z dokładnie obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne poziome warstwy. Stanowi ona przykład budowli salowej założonej na planie prostokąta bez chóru i wieży, z dobudowaną od północy zakrystią, której wschodnia ściana stanowi przedłużenie ściany szczytowej. Kryta jest ona dachem pulpitowym stanowiącym jedną płaszczyznę z dachem świątyni.

Elewacja wschodnia posiada trzy okna ostrołukowe w układzie piramidalnym o otynkowanych, rozglifionych ościeżach, z których środkowe jest nieco wyższe od pozostałych (niestety obecnie zamurowane). W szczycie odpowiadają im ostrołukowe blendy o ceglanych ościeżach, również w układzie piramidalnym. W blendzie środkowej znajduje się okno szczelinowe, a nad nią okulus.

W elewacji południowej znajdują się ostrołukowe okna i dwuuskokowy portal z elementem zwornikowym, wykonany z dokładnie obrobionych kwadr i klińców granitowych. Ukośnie fazowany cokół obiegający całą świątynię zachodzi również na ościeża portalu.

Elewacja i szczyt zachodni wykonane są współcześnie z cegły. Dokonanie tak znacznej przebudowy tej części kościoła wskazywać może na zły stan jej zachowania lub czasowe popadnięcie w ruinę całej świątyni. W odnowionej elewacji najduje się ceglany, ostrołukowy, uskokowy portal, umieszczony w wimperdze, przesłonięty obecnie przez dobudowaną niewielką kruchtę o płaskim dachu i prostych drzwiach. Szczyt posiada dekorację w postaci trzech ostrołukowych blend w układzie piramidalnym oraz prostokątnego, schodkowego fryzu.

W ścianie północnej zachowały się dwa ostrołukowe okna, trzecie jest obecnie zamurowane. Do ściany tej przylega wspomniana już wyżej zakrystia. Ta bezokienna dobudówka kryta jest ceramicznym dachem pulpitowym. W późniejszym czasie mogła ona pełnić funkcję kaplicy przedpogrzebowej lub podręcznego składu. W jej zachodniej ścianie wykonano bowiem szerokie wejście.

Cała świątynia kryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Teren przykościelny stanowi zarazem cmentarz z zachowanymi mogiłami. Po stronie wschodniej znajduje się wolnostojąca, niewielka dzwonnica o ciekawej, drewnianej konstrukcji. Nie udało mi się stwierdzić czy posiadała ona wewnętrzne połączenie z kościołem.
 

Wyposażenie:

Chwilowo brak danych.Do góry