loading...
Zamknij wpis

PETERSHAGEN

Bundesland: Brandenburg
Landkreis: Märkisch-Oderland

Niewielka wieś o średniowiecznym rodowodzie położona w odległości 11 km na zachód od Gartz, na skraju wąskiej polodowcowej dolinki przeciętej wzdłuż kanałem Landgraben. Mimo braku przekazów źródłowych jej wczesną metrykę zdradza placowy układ zabudowy i XIII wieczny kościół wzniesiony w centrum osady. Dynamiczny rozwój nastąpił jednak dopiero w okresie kolonizacji niemieckiej. II wojna światowa nie wyrządziła większych zniszczeń, ucierpiał jedynie kościół. Po roku 1945 znacjonalizowano majątek i pałac, który ulegały postępującej dewastacji. Obecnie działalność rolniczą prowadzi kilka gospodarstw. Wieś zachował swój typowo rolniczy charakter.  

Źródła 

- Kościół wzniesiono w drugiej połowie XIII wieku.
- Przed 1736 rokiem rozebrano zniszczoną szachulcową wieżę.
- Duże okno od strony północnej wykonano w pierwszej połowie XVIII wieku.
- W roku 1945 kościół uległ częściowemu zniszczeniu.
- W latach 1951-1955 przeprowadzono remont dachu i wnętrza.
- W roku 1994 przemurowano szczyty.

Architektura

Kościół usytuowano pośrodku wiejskiej zabudowy na niewielkiej parceli wydzielonej kamiennym murem. Otrzymał prostą jednoprzestrzenną formę opartą o plan prostokąta, z nadbudowaną nad partią zachodnią wieżą o konstrukcji szkieletowej. Tradycyjnie został orientowany. Wszystkie ściany wymurowano z kwadr granitowych i kamieni narzutowych, ułożonych w regularne poziome warstwy i posadowiono na kamiennym fundamencie oraz niskim cokole zakończonym fazowanym gzymsem zachodzącym na ościeża portali. Zwieńczono je profilowanym gzymsem koronującym, częściowo zachowanym. Z kamienia wymurowano również szczyty. Wnętrze zamknięto płaskim stropem belkowym i dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Posadzka wykonana z kwadratowych płyt ceramicznych    

Świątynia otrzymała trzy portalowe wejścia o dwuuskokowych ościeżach, wykonanych z kwadr i klińców granitowych, zamkniętych ostrołukiem. Główny portal usytuowano w podstawie ściany zachodniej.  W późniejszym okresie, prawdopodobnie w XIX wieku, został przemurowany w cegle i otrzymał gotycki wykrój. W dolnej partii prawego ościeża dostrzec można jeszcze pierwotne kwadry. Obecnie przeszkolony i na stałe zamknięty. Portale południowe otrzymały identyczną formę. Obecnie tylko jeden z nich jest użytkowany, drugi zamurowano.

Niemal wszystkie okna zachowały swoją pierwotną formę. Wąskie i niskie, obustronnie rozglifionych ościeża, zamknięto ostrołukami i skośnymi parapetami. W ścianie południowej osadzono cztery otwory okienne, w ścianie wschodniej trzy i po stronie północnej tylko dwa, jedno z nich w późniejszym okresie zostało przemurowane w cegle i powiększone. Okna wschodnie wykonano w układzie piramidalnym, środkowe nieco wyższe. Ich ościeża obwiedziono opaską tynkarską.

Ten sam piramidalny układ otrzymały trzy blendy zdobiące szczyt wschodni. W blendzie centralnej wykonano niewielki otwór szczelinowy doświetlający i wentylujący poddasze. Krawędzie szczytu ułożono z kwadr kamiennych, a w jego podstawie wykonano wtórnie niewielkie ceglane sterczyny. Szczyt zachodni, po rozebraniu konstrukcji wieży, wymurowano od nowa w cegle i otynkowano. U podstawy wykonano dwa okna o prostych ościeżach zamkniętych łukiem pełnym, w części zamurowane oraz przesłonięte drewnianymi żaluzjami. Ponad oknami wykonano niewielki okulus, a w zwieńczeniu szczytu głęboką blendę w formie krzyża łacińskiego. Obecnie Szczyt zachodni wieńczy szpic pochodzący z rozebranej wieży, zakończony krzyżem z kulą i chorągiewką, na której widnieje data 1727.          

Plac kościelny o regularnym prostokątnym zarysie otoczony został niskim kamiennym murkiem z furtami. Pełnił funkcję lokalnej nekropolii. Pozostałością po niej jest pomnik (kriegerdenkmal) poświęcony poległym w I wojnie światowej żołnierzom wermachtu, usytuowany po południowej stronie kościoła. 

Wyposażenie

- Ołtarz kamienny bądź ceglany z nadbudową o formie architektonicznej z końca XVIII wieku.
- Ambona z 1606 roku w bogatych formach renesansowych, ufundowana dla kościoła św. Piotra w Berlinie. Około 1750 roku kupił ją i sprowadził dziedzic Petershagen.
- Chrzcielnica z ok. 1820 roku w formie odlewu żeliwnego. 
- Empora zachodnia wsparta na słupach o prostych formach z płycinową balustradą. 
- Organy wolnostojące z pojedynczym manuałem oraz pedałem.
- Dzwon z 1726 roku odlany przez Johanna Heinricha Scheela ze Szczecina.

 Do góry