loading...
Zamknij wpis

Wielkie budowanie w Dołujach.

Bum budowlany jakiego jesteśmy obecnie światkami jest zauważalny także w Szczecina. Przejawia się on przede wszystkim w dynamicznym rozwoju peryferyjnych dzielnic naszego miasta, które raz po raz połyka sąsiadujące ze sobą wioski i osady. Tendencja ta pociąga za sobą konieczność tworzenia nowych ośrodków duszpasterskich - parafii.

Przykładem może być parafia Mierzyn, w skład której jeszcze do niedawna wchodziły okoliczne wioski: Będargowo, Bobolin, Dołuje, Kościno, Skarbimierzyce, Stobno i Wąwelnica. Dnia 25 lutego 2007 roku erygowana została nowa parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata z siedzibą w Dołujach. W skład nowej jednostki organizacyjnej kościoła weszły też wsie: Kościno, Lubieszyn, Redlica, Skarbimierzyce i Wąwelnica.


Nowo utworzona parafia nie posiada kościoła parafialnego ani probostwa. Przetrwał kościół filialny w Wąwelnicy. Średniowieczny kościół w Dołujach rozebrano po wojnie a w Kościnie zachowała się jedynie ruina XIX wiecznej budowli. Najpilniejszą potrzebą stała się więc budowa świątyń.


Pierwsze prace już wykonano. W Kościnie uporządkowano plac kościelny, przycięto drzewostan i przystąpiono do zabezpieczania murów świątyni. Przy okazji okazało się, że w pobliżu kościoła zachowały się nieliczne płyty nagrobne, które mogłyby stanowić zaczątek lapidarium o ile się je zachowa. W Dołujach na palcu kościelnym zgromadzono już sporą część materiałów. Odsłonięto też fundamenty średniowiecznego kościoła. Była to budowla kamienna wzniesiona na planie prostokąta o masywnych murach dochodzących do metra szerokości. W późniejszym okresie do prezbiterium dobudowano półokrągłą apsydą wykonaną w cegle a do elewacji zachodniej wieżę lub kruchtę, której pozostałością są granitowe stopnie.


Nowy kościół - choć nawiązujący swą formą do pierwotnej budowli - będzie wzniesiony prostopadle do zachowanych fundamentów. Przyjęcie takiej koncepcji uniemożliwi jednak właściwe zorientowanie świątyni a tym samym wyeksponowanie ocalałych reliktów przeszłości.Do góry