loading...
Zamknij wpis

Stargard odkrywa swoje tajemnice

Stargard należy do nielicznych miast w naszym regionie, w którym prowadzone są systematyczne prace wykopaliskowe. Większość z nich to prace ratownicze wykonywane w miejscach przeznaczonych pod zabudowę.

W ostatnim sezonie wykopaliskowym prace skupiły się w kwartale ulic: Wita Stwosza, Klasztornej, Portowej i Chrobrego. Zgodnie z oczekiwaniami odkryto tu pozostałości fundamentów kościoła i klasztoru Augustianów. Badania pozwoliły ustalić dokładne usytuowanie świątyni i jej wymiary. Odnaleziono też ceglaną kryptę ze szczątkami zmarłych. Zgromadzono liczne fragmenty detali architektonicznych, kształtek ceramicznych, płyt nagrobnych z kamienia gotlandzkiego oraz XIII wiecznej ceramiki. Odkopanie ponad 30 grobów miejskich patrycjuszy pozwoliło poszerzyć wiedzę na temat kultury dawnych Pomorzan - w tym wypadku obrzędów pogrzebowych. Części pochowanym umieszczono na skroniach korony śmiertelne - symbol bezgrzeszności i cnotliwego życia. W grobach kobiecych znaleziono czepce i srebrne szpile ułatwiające upięcie szat pogrzebowych. W grobach męskich natrafiono zaś na ozdobne guziki.   


W innym rejonie prac odkryto mury nieznanej historykom budowli sakralnej z przełomu XII i XIII wieku, która zlokalizowana była na terenie osady targowej przy trakcie ze Szczecina do Gdańska. Kościół ten służył zapewne mieszkającej tu lokalnej ludności słowiańskiej i przybywającym do miasta kupcom.


Tegoroczny sezon wykopaliskowy dobiega końca ale będzie kontynuowany w przyszłym roku.   Do góry