loading...
Zamknij wpis

SZLAK CYSTERSKI - REAKTYWACJA

Czy dawny szlak cysterski i marchijska droga handlowa z Berlina do Królewca, która przebiegała przez Recz, odzyskają dawną świetność?


 

W mieście zainicjowano projekt dotyczący odnowy polsko-niemieckich szlaków kulturowych.


Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach unijnego programu Interreg III A.


 


Ręcz już dawno postawił na turystykę. Jedną z głównych atrakcji ma być właśnie szlak cysterski. To właśnie w Reczu na Wzgórzu Klasztornym osiadły cysterki i tu mieściła się komora celna. Gmina chce otoczyć opieką historyczny szlak, dlatego wystąpiła do UE o dofinansowanie projektu. I otrzymała je. Wojewoda zachodniopomorski właśnie podpisał w tej sprawie umowę z gminą. To otwiera drogę do realizacji projektu, który ma się zakończyć pod koniec sierpnia


Na czym ma polegać odnowa szlaku? Inicjatorom akcji zależy głownię na uatrakcyjnieniu historycznej trasy pod względem turystycznym. Dlatego w pierwszej kolejności przy zabytkach na szlaku zostaną zamontowane tablice dwujęzyczne z opisem obiektów. Stanie się tak przy Baszcie Chojeńskiej, przy kościele gotyckim (pochodzącym z XIV wieku, zawierającym cenne zabytki we wnętrzu, m.in. romańską chrzcielnicę, renesansowy ołtarz, rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa z XV wieku) oraz przy Baszcie Drawieńskiej (z XIV wieku). Projekt zakłada też założenie ogrodu przykościelnego według tradycji cysterskiej wraz z kamiennym zegarem słonecznym, budowę ścieżek spacerowych, oznakowanie ulic i skrzyżowań wzdłuż fragmentu szlaku cysterskiego oraz zorganizowanie przy Baszcie Chojeńskiej infrastruktury służącej turystom do wypoczynku. Planuje się również wydanie książki w języku niemieckim oraz zorganizowanie po obu stronach granicy dwóch spotkań promocyjnych.


Dodajmy, że szlak cysterski przebiegał także przez inne zachodniopomorskie miejscowości, m.in.: Bierzwnik, Pełczyce, Marianowo, Kołbacz oraz Koszalin. Znajdują się na nim ślady templariuszy, krzyżaków oraz joannitów.


 Do góry