loading...
Zamknij wpis

Powrócił ołtarz

Wczoraj uroczyście odsłonięto płaskorzeźby pochodzące z ołtarza w kościele we Wkryujściu, dawnym Ückermünde, które po sześćdziesięciu latach powróciły do Szczecina.

Należały do przedwojennych zbiorów szczecińskiego muzeum. Ich los przez długie lata po zakończeniu II wojny światowej pozostawał nieznany. Na zaginione obiekty podczas badań naukowych niespodziewanie natrafił w Muzeum Sztuki Obcej w Rydze prof. Uwe Albrecht z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu w Kilonii.


Ołtarz ufundowany został ok. 1500 roku przez księcia pomorskiego Bogusława X (1474-1524) dla kościoła Mariackiego we Wkryujściu, miejscowości, w której znajdowała się też jedna z rezydencji władcy. Obiekt należy do najciekawszych zabytków późnośredniowiecznej rzeźby gotyckiej na Pomorzu. Jeszcze w XVIII w. ołtarz został rozmontowany i usunięty na poddasze kościoła, skąd trafił do zbiorów Pomorskiego Towarzystwa Historyczno- Starożytniczego (Geselltschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde). W latach 1913-1929 był eksponowany w gmachu Muzeum Miejskiego (Museum der Stadt Stettin, Hakenterasse).


W trakcie II wojny światowej został ukryty na terenie Pomorza z większością najcenniejszych zbiorów muzeum, a po znalezieniu ich przez Armię Czerwoną w części wywieziony do ZSRR. W 1956 roku 2 kwatery ("Opłakiwanie” i "Pojmanie Chrystusa”) zostały rewindykowane z Moskwy do Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie.Do góry