loading...
Zamknij wpis

Wystawa już otwarta.

Zniszczone * utracone. Losy wiejskich kościołów okolic Kamienia Pomorskiego po II wojnie światowej.

W sobotę, 25 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Zniszczone-utracone. Losy wiejskich kościółków okolic Kamienia Pomorskiego po II wojnie światowej” zorganizowanej przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. MHZK zaszczyciły swą obecnością władze miejskie z Burmistrzem Panem Bronisławem Karpińskim oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Kazimierą Szymańską na czele, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Motyka, Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej i Rady Muzealnej Pan Henryk Masłowski, przedstawiciele Golczewa z Księdzem Proboszczem Wojciechem Musiałkiem oraz Wolina z Zastępcą Burmistrza Panem Ryszardem Mrozem na czele. Na sobotnią uroczystość przybyli również przyjaciele naszego miasta z Niemiec - prof. Hans-Dieter Wallschläger oraz Panowie - Günter Kleyer, Honorowy Obywatel Kamienia Pomorskiego i Martin Teifke.
    Po oficjalnych przemówieniach Burmistrza Bronisława Karpińskiego, prof. Wallschläger´a oraz organizatorów - Księdza Proboszcza Dariusza Żarkowskiego i Dyrektora MHZK Grzegorza Kurki miała miejsce projekcja filmu dokumentalnego zrealizowanego przez Pawła Kulę ze szczecińskiego stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki”, w którym świadkowie historii pamiętający tamten okres wspominają rozbiórki kościołów z lat 1954-1955. Po filmie pionier naszego miasta Pan Adam Forell, mieszkający w Kamieniu od 15 lipca 1945 r., przypomniał zburzone po II wojnie światowej kamieńskie kościoły – kościół św. Ottona przy ul. Ludwika Solskiego i św. Jerzego przy ul. Piotra Wysockiego. Ich powojenne dzieje, tak jak i losy dwóch innych świątyń naszego miasta, które zmieniły swe przeznaczenie stanowią jednak odrębne zagadnienie, o którym kamieńskie Muzeum w przyszłości przypomni.
    Ekspozycję „Zniszczone-utracone. Losy wiejskich kościółków okolic Kamienia Pomorskiego po II wojnie światowej” tworzą fotografie pokazujące te świątynie przed i po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, skany dokumentów dotyczących akcji rozbiórkowej, kierowanej w naszym powiecie przez Referat ds. Wyznań Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jak opisy techniczne, wnioski i podania o rozbiórkę czy protokoły zdawczo-odbiorcze, z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie i jego oddziału w Międzyzdrojach. Na wystawie prezentowane są również ocalałe elementy wyposażenia jak krucyfiks z Dobropola, czy anioł z ołtarza ambonowego w Benicach.
     Ważną część ekspozycji stanowi wspomniany wyżej film dokumentalny, zrealizowany przez Pawła Kulę. Obraz ten nie powstałby bez Państwa – Barbary Butkiewicz z Buku, Jana Piętaka z Benic, sołtys Anny Cytackiej i śp. Stanisława Cytackiego z Dobropola, Mirosława Sobieskiego z Jarszewa, Henryka Grzankowskiego i Józefa Krawczyka z Kamienia Pomorskiego, sołtysa Franciszka Jamrożka i Mariana Grzywy z Laski, Józefy Pawlik i sołtysa Józefa Chojnackiego ze Stuchowa, Michała Ciocha ze Strzeżewa, prof. Władysława Filipowiaka ze Szczecina, Mariana Pawłowskiego z Szumiącej, Reginy Ekiert i Bronisława Wilka ze Śniatowa, prof. Henryka Dziurli z Wrocławia oraz Alfredy Szaszkowskiej z Wrzosowa - którym za okazaną życzliwość i zrozumienie serdecznie dziękujemy.
    Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy pod adresem Mecenasów MHZK - Państwa Ewy i Michała Siniarskich, miłośników naszego miasta z Łodzi, którzy ufundowali pokazywane na wystawie reprodukcje archiwalnych fotografii kościółków.
 
 
Zdjęcia z sobotniej uroczystości autorstwa E. Kucharskiej i Marka Dybionki znajdują się pod następującymi adresami:Do góry