loading...
Zamknij wpis

Warzymice - wieś z aspiracjami.

Przestrzeń to miejsce, otoczenie …
Przestrzeń, szczególnie ta zurbanizowana, to także ludzie, którzy ją wypełniają, nierzadko tworzą ... z lepszym bądź gorszym skutkiem, przetwarzają.

W Warzymicach, podszczecińskiej wsi, odbyło się ostatnio spotkanie osób, dla których miejsce i otoczenie, są czymś wyjątkowym. Pragną mieszkać w środowisku jak najbardziej przyjaznym, chciałoby się powiedzieć … swojskim. Pragną tworzyć otaczającą ich przestrzeń w taki sposób, by jak najlepiej służyła ona budowaniu relacji personalnych, społecznych …, kształtowaniu kultury człowieka.
Wizja, którą na zaproszenie Stowarzyszenia „Klamerka”, zaprezentowali studenci Zakładu Urbanistyki Planowania Regionalnego i Zarządzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, wydaje się być odważną próbą zaspokojenia potrzeb i aspiracji lokalnej społeczności.
Przyglądając się projektom, nie sposób nie zachwycić się zaprezentowanymi rozwiązaniami, przeobrażającymi zastaną rzeczywistość bez ingerencji w jej wielopokoleniowe fundamenty. Co więcej, to „nowe spojrzenie” nie tylko porządkuje, ale również odtwarza substancję siedliska, która istniała tu jeszcze do lat 50 ubiegłego wieku, a którą z zamysłem zniszczono, niszcząc zarazem to, co integrowało lokalną społeczność.  
Projekt rewitalizacji Warzymic jest w istocie wielopłaszczyznową propozycją odtworzenia, odbudowy … centrum osady, zogniskowanego na wrzecionowatym nawsiu, którego integralną część stanowił kościół. Jednocześnie w innym kwartale gruntów przeznaczonych pod zabudowę, powstałaby współczesna przestrzeń użytkowa o wielopłaszczyznowym charakterze. Znalazłoby się w niej miejsce na przedszkole i Dom Integracji Wiejskiej, a wszystko w otoczeniu niewielkiego parku ze stawem i muszlą koncertową.    
Czy tak się w istocie stanie, trudno zawyrokować. Z pewnością nie będzie to łatwe. Trzeba mieć jednak nadzieję.
Za puentę niech posłuży motto z plakatu informacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie „Klamerka”.
 
 
Warto mieć marzenia i je realizować!
Warto mieć plany i wcielać je w życie!
Warto mieć pomysły i doprowadzić do ich urzeczywistnienia!Do góry