loading...
Zamknij wpis

Tajemniczy kamień odkryty na kościele w Baniach.

Otrzymana ostatnio wiadomość od Pana Mariusza Wójciaka zasługuje z pewnością na miano sensacyjnej.

Na dobrze znanym i opisanym obiekcie jakim jest kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Baniach, dostrzegł On granitową kwadrę z dobrze widocznym, płytko żłobionym rytem geometrycznym. Blok kamienny usytuowany jest u podstawy północnego ramienia szczytu zachodniego. Rysunek znajduje się tylko na północnej płaszczyźnie kwadry. Ryt wykreśla trzy pasy, w dolnym i górnym znajdują się romby ułożone symetrycznie, środkowy natomiast wypełniają romby i trójkąty. Świątynia pochodzi z drugiej połowy XIII wieku. Została jednak gruntownie przebudowana w połowie wieku XIX. Wtedy też wymurowano na nowo szczyty wieńcząc je sterczynami. Pytanie zasadnicze dotyczy czasu powstania i pierwotnej lokalizacji owego ciosu. Wydaje się, że pochodzi on z okresu budowy świątyni. W obecnym miejscu został umieszczony wtórnie w okresie wspomnianej rozbudowy kościoła, w tym jego wieży i szczytów. Panu Mirosławowi dziękuję za wnikliwą obserwację i odkrycie nowej kwadry z rytem, oraz za udostępnienie fotografii. Oczekuję również na fotografie lepszej jakości.Do góry