loading...
Zamknij wpis

Rocznik Chojeński. Tom 2

26 listopada 2010 roku o godzinie 18:00 w Bibliotece Miejskiej w Chojnie odbędzie się promocja II tomu Rocznika Chojeńskiego. Prezentacja połączona będzie z wystąpieniami osób, których teksty znalazły się w najnowszej edycji periodyku.
 

Zawartość tomu II
 
Artykuły
 • Edward Rymar, Klasztor chojeńskich augustianów
 • Edward Rymar, Rodzina rycerska von Sydow w średniowieczu (w ziemi chojeńskiej w szczególności)
 • Mirosław Korecki, Mennica w średniowiecznej Chojnie
 • Wiesław Czajka, Symbole astronomiczne w heraldyce miejskiej Nowej Marchii
 • Andrzej Puławski, Brandenburskie oblężenie zamku Szadzko w 1478 roku
 • Wolfgang J. Brylla, Organy Joachima Wagnera w Chojnie i na obszarze na wschód od Odry
 • Ewa Gwiazdowska, Szczeciński malarz August Ludwig Most pośród murów Chojny w roku 1835
 • Tomasz Zgoda, Obóz koncentracyjny dla kobiet w Königsbergu
 • Emilia Szczygieł-Lembicz, Jednostka Wojskowa w Chojnie na tle powstania i organizacji Pomorskiej Brygady WOP w latach 1945–1960
 
Wspomnienia
 • Tadeusz Białecki, Z moich wędrówek po Pomorzu Zachodnim (2).
 • Kostrzyn „...tu sam szkielet, więcej nic!”. Wspomnienia Anny Kostańskiej
 • Jerzy Jakubiak, Wspomnienia WOP-isty
 • Andrzej Umecki, Moje wspomnienia o odbudowie kościoła św. Trójcy w Chojnie
 
Wywiad
 • Dużych cmentarzy nie kocham. Rozmowa Roberta Ryssa z Eckehartem Ruthenbergiem
 
Recenzje, polemiki, refleksje
 • Nemini vox deneganda, refleksja nad lokalną historią (Renata Gałaj-Dempniak)
 • Radosław Gaziński, Rozważania wokół syntezy dziejów Nowej Marchii
 
Miscellanea
 • Grzegorz Graliński, Średniowieczna rzeźba sakralna z Chojny
 • Edward Rymar, Zaginione miejscowości ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej. Cz. 1. Kacerska „wieś Konrada” (Konradsdorf)
 • Andrzej Kordylasiński, Odciski pieczętne rureckich joannitów, chojeńskich, augustianów i cedyńskich cysterek
 • Radosław Skrycki, Glosa do przeglądu chronologicznego źródeł ikonograficznych do dziejów Chojny
 • Cezary Kujawski, Cmentarz leśny w dawnym Nadleśnictwie Krzywin
 • Paweł Migdalski, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie. Sprawozdanie z pierwszego roku działalności
 
Terra artificum
 • Chojna i gminy ościenne – kronika wydarzeń za rok 2009 (Marek Bednarz)
 
Strona redakcyjna Rocznika Chojeńskiego:  http://www.rocznikchojenski.pl/Do góry