loading...
Zamknij wpis

Kamień z rytem krzyża na kościele w Boleszkowicach

Dokładnie 13 sierpnia informowałem o odnalezieniu przez Pana Mirosława Wójciaka kamiennej kwadry z rytem geometrycznym na kościele w Baniach. Kilka dni temu podczas wyprawy studyjnej po kościołach gminy Dębno i Boleszkowice, dostrzegłem - wszystko na to wskazuje - nową kwadrę z płytkim rytem krzyża, znajdującą się w południowej ścianie kościoła w Boleszkowicach.

Z czternastowiecznego założenia pozostała jedynie podstawa masywu wieżowego z pięknym portalem wejściowym oraz fragmenty przyziemia ścian południowej i północnej. Kwadra z rytem usytuowana jest w strefie dolnych ostrołukowych okien. Słabo widoczny ryt przedstawia tzw. krzyż zdwojony wpisany w kwadrat kamienia po przekątnych. Identyczne ryty znajdują się na trzech kwadrach kościoła św. Mikołaja w Friedland, Przy okazji warto zwrócić uwagę na relikty portalu południowego znajdujące się w przyziemiu bezpośrednio pod wspomnianym oknem zachodnim. Zachowały się fragmenty ościeży z fazowanymi cokołami.Do góry