dodano: 2009-09-28 17:42:51 odsłon: 4099

Szczecin - Jan Ewangelista

Najstarszą częścią kościoła pofranciszkańskiego pw. św. Jana Ewangelisty, wzniesioną w pierwszym etapie budowy całego założenia, jest trzyprzęsłowe prezbiterium, zamknięte poligonalnie siedmioma ścianami z dziesięcioboku.

Na dwunastu pojedynczych służkach sklepiennych znajdują się ceramiczne konsole w formie okrągłych tarcz. Lico tarcz wypełnione jest słabo widoczną polichromią o motywie heraldycznym.
Lokalizacja konsol na służkach prezbiterium a przede wszystkim ich liczba (12), pozwala przypuszczać iż pierwotnie pełniły one rolę znaków dedykacyjnych. Na licu konsol znajdował się prawdopodobnie polichromowany krzyż wpisany w koło.       

28 września 2009r. 4099