dodano: 2019-07-04 22:20:32 edycja: 2019-07-11 22:57:35 autor: 2 odsłon: 5803

Wyprawa studyjna - u splotu dwu rzek

Mimo niesprzyjającej „oświetleniowo” pogody, postanowiłem odbyć kolejną podróż studyjną. Tym razem udałem się w kierunku starego granicznego grodu, usytuowanego u splotu dwu rzek, Noteci i Warty.

Po drodze zahaczyłem o neogotycki kościół w Starych Dzieduszycach. Majestatyczna bryła z wysoką wieżą góruje nad miejscowością. Szczególnie dekoracyjnie prezentują się elewacje wieży.

Z kolei kościół w Lubnie legitymizuje się średniowieczną metryką. Budowla wzniesiona z kwadr granitowych posiada plan prostokąta z dobudowaną w późniejszym okresie kruchtą zachodnią oraz północną zakrystią. Prawdopodobnie zastąpiła ona rozebraną przybudówkę, która znajdowała się po stronie południowej. Szczególnie uroczo prezentuje się triada okien w elewacji wschodniej. W XIX wieku do ściany południowej domurowano pomieszczenie kotłowni. Wątpliwej urody i zdewastowana substancja wymaga szybkiego usunięcia. Drewnianą do niedawna jeszcze wolnostojącą dzwonnicę zastąpiła żelbetowa konstrukcja, w której zamontowany jest duży żeliwny dzwon.

Z Lubna podążyłem do wsi Wawrów leżącej po wschodniej stronie Gorzowa. Znajduje się tu średniowieczna świątynia wzniesiona z kwadr granitowych. W XVIII wieku dobudowano północną kruchtę o konstrukcji ryglowej a w wieku XIX neogotycką wieżę od zachodu. Po północnej tronie kościoła zachował się pomnik poświęcony poległym żołnierzom niemieckim w formie dużego głazu narzutowego. W cokole wmurowane są płyty herbowe z nazwiskami poległych. Obecnie częściowo zamurowane.    

Kolejną miejscowością była nadwarciańska wieś Czechów. Wysoką wieżę kościoła widać już z oddali. Budowla o neoromańskiej stylistyce wybudowana została na skraju nadwarciańskiej skarpy ok. 1850 roku. Jeno nawowa przestrzeń wnętrza, zamknięta została od wschodu półokrągłą apsydą a od zachodu masywem wieży.   

W kolejnej miejscowości Santok zatrzymałem się na dłużej. Urokliwa wieś gminna o wczesnośredniowiecznym rodowodzie lokowana została na skraju skarpy nadwarciańskiej wzdłuż przebiegającego u jej podnóża traktu. Odegrała ważną rolę w historii relacji Polsko-Pomorskich. Na północnym brzegu znajdował się bowiem graniczny gród Pomorzan a na brzegu południowym pierścieniowate grodzisko piastowskie. Tu też Noteć łączy się z Wartą. W 1124 roku, prawdopodobnie w Santoku właśnie, wysiadła na ląd misja chrystianizacyjna Ottona z Bambergu, udając się następnie do Pyrzyc. Znajdujący się w miejscowości kościół wzniesiono w 1858 roku na wydartej nadwarciańskiej skarpie parceli. Niewielka budowla wzniesiona została na planie krzyża z ośmioboczną sygnaturką na skrzyżowaniu naw. Po przeciwnej stronie, na krawędzi nadwarciańskiej skarpy, znajduje się wieża widokowa wzniesiona w 1936 roku w miejscu słowiańskiego grodu. We wsi zobaczyć też można XVIII wieczną dzwonnicę o konstrukcji szkieletowej.           

Z Santoka udałem się do wsi Gralewo. W centrum miejscowości usytuowana jest świątynia o konstrukcji szkieletowej, z poligonalnie zamkniętym prezbiterium i wieżą zachodnią. Od strony północnej dobudowano zakrystię a od południa kruchtę. Plac kościelny otoczony jest kamiennym murem.

Ostatnią miejscowością była wieś Janczewo. Pośrodku zabudowy znajduje się kościół o konstrukcji szkieletowej z prosto zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu. Do ściany wschodniej dobudowano zakrystię, przez co zatarto pierwotny układ obiektu.    

W drodze powrotnej zahaczyłem jeszcze o wieś Będargowo. Przy okazji odwiedzin u nowego proboszcza zrobiłem kilka ujęć znajdującego się tam średniowiecznego kościoła. Na uwagę zasługuje dekoracja szczytu wschodniego oraz granitowy portal północny.

 

Stare Dzieduszyce
Stare Dzieduszyce
Stare Dzieduszyce
Stare Dzieduszyce
Lubno
Lubno
Lubno
Lubno
Lubno
Lubno
Wawrów
Wawrów
Wawrów
Wawrów
Wawrów
Wawrów
Wawrów
Wawrów - pomnik
Wawrów
Czechów
Czechów
Czechów
Santok
Santok
Santok
Santok
Santok - dzwonnica
Santok - wieża widokowa
Santok - grodzisko
Santok - Noteć i Warta
Gralewo
Gralewo
Gralewo
Gralewo
Janczewo
Janczewo
Janczewo
Janczewo
Będargowo
Będargowo


04 lipca 2019r. 11 lipca 2019r. 2 5803