dodano: 2023-08-22 23:43:56 edycja: 2023-08-22 23:45:08 autor: 2 odsłon: 1240

Wyprawa studyjna – na północ od Angermünde

Kolejna wyprawa tego roku, poszerzająca zakres poszukiwań, objęła pas wyznaczony drogą łączącą Angermünde z Gramzow.

Zacząłem od miejscowości Meichow. Znajduje się tam niewielki kościół złożony z jednoprzestrzennej, prostokątnej w planie nawy, zamkniętej od zachodu wieżą tej samej szerokości i wysokości. Nadstawa wieży o planie kwadratu wyrasta wprost z połaci dachowych. Pierwotne portale i okna zostały przemurowane bądź zamurowana. Niedaleko kościoła znajduje się Kriegerdenkmal, a także stara waga publiczna.

W kolejnej wsi Polßen znajduje się niemal bliźniaczy kościół, jednak posiada on wydzielone prezbiterium. Cześć portali zachowała się, ale okna przemurowano. W południowym narożniku prezbiterium i nawy, przy tzw. portalu kapłańskim, w roku 1996 pochowano miejscową pastor o czym informuje tablica nagrobna. 

Niewielka wieś Schmiedeberg kryje prawdziwy skarb. Jest nim oczywiście XIII wieczny kościół, usytuowany w centrum wsi na naturalnym wyniesieniu opadającym delikatnie ku wschodowi. Jest to obiekt złożony z prostokątnej w planie nawy, zamkniętej od zachodu masywem wieży, oraz wydzielonego prezbiterium zamkniętego półokrągłą apsydą. Zachowały się pierwotne okna i portale. Schowany w gęstwinie drzew robi imponujące wrażenie.

Odmienną stylowo jest świątynia we wsi Günterberg. Wprawdzie dostrzec można kamienne fundamenty wcześniejszego kościoła, jednak obecny zbudowany został od nowa w połowie XVIII wieku. Ciekawa jest ceglana wieża rozczłonkowana licznymi oknami i nakryta kopulastym hełmem.

We wsi Biesenbrow zachował się prosty salowy kościół wzniesiony z kamienia z wieżą zachodnią tej samej szerokości i wysokości co nawa. Ceglana nadbudowa pochodzi z późniejszego okresu. Zakrystia północna nie zachowała się.

Kościół miejski w Greiffenberg wybudowany został na nowo połowie XVIII wieku, na miejscu wcześniejszej świątyni. Jest to prosta salowa budowla, zamknięta od zachodu wieżą i posiadająca południową dobudówkę. Ściany w całości otynkowano a nadbudowę wieży o konstrukcji szkieletowej pokryto łupkiem skalnym, latarnię zaś odeskowano. Obok kościoła złożone zostały dwa dzwony odlane w Apoldzie w 1920 roku. Opodal podziwiać można zrekonstruowany młyn wiatrowy typu „Holender”.   

Kolejnym zaskoczeniem okazał się granitowy kościół w niewielkim Steinhöfel. Budowla salowa z wieża zachodnią tej samej szerokości i wysokości co nawa. Nadbudowa wieży w konstrukcji szkieletowej oszalowana. Zachowały się pierwotne portale i część okien. Niezwykle ciekawym okazał się jeden z portali południowych o dwuuskokowym ościeżu z holkielem i wałkiem na narożach.  

Niemal identyczny jest kościół we wsi Bruchhagen. Pozbawiony jest on jednak portali południowych. Portale zachodni i północny oraz okna zachowały się w niezmienionej formie.

Powstały w tym samym okresie i posiadający tę samą formę jest kościół w pobliskim Welsow. Jednak wszystkie portale, za wyjątkiem zachodniego, oraz okna, zostały przemurowane.

Ostatnim tego dnia był kościół we wsi Kerkow. Imponująca kamienna budowla złożona z prostokątnej nawy, zamkniętej zachodnim masywem wieży oraz wydzielonego prezbiterium. Ceglana nadbudowa wieży pochodzi z późniejszego okresu. Kościół cechuje doskonała technika obróbki kamienia szczególnie w ościeżach portali i okien. Niestety okna zostały przemurowane na nowo.  

DSC_4779.jpg
DSC_4804.jpg
DSC_4790.jpg
DSC_4823.jpg
DSC_4808.jpg
DSC_4873.jpg
DSC_4893.jpg
DSC_4894.jpg
DSC_4891.jpg
DSC_4835.jpg
DSC_4890.jpg
DSC_4968.jpg
DSC_4853.jpg
DSC_4933.jpg
DSC_4936.jpg
DSC_4969.jpg
DSC_4978.jpg
DSC_4994.jpg
DSC_5023.jpg
DSC_5016.jpg
DSC_5014.jpg
DSC_5060.jpg
DSC_4997.jpg
DSC_5047.jpg
DSC_5024.jpg
DSC_5080.jpg
DSC_5065.jpg
DSC_5088.jpg
DSC_5082.jpg
DSC_5103.jpg
DSC_5095.jpg
DSC_5102.jpg
DSC_5138.jpg
DSC_5142.jpg
DSC_5164.jpg
DSC_5154.jpg
DSC_5145.jpg
DSC_5156.jpg
DSC_5179.jpg
DSC_5176.jpg
DSC_5114.jpg
DSC_5118.jpg
DSC_5126.jpg
DSC_5123.jpg


22 sierpnia 2023r. 22 sierpnia 2023r. 2 1240