dodano: 2004-02-15 00:00:00 edycja: 2020-02-07 23:23:32 odsłon: 7413

KARWOWO ( Carow )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Kołbaskowo
(Ruina) 
 
Ruina kościoła położona jest na niewielkim wyniesieniu w odległości zaledwie 10 km na zachód od centrum Szczecina

Źródła

- Pommersches Urkundenbuch pod datą 1191 wymienia Karwowo pomiędzy wioskami z których dziesięcinę ma pobierać szczeciński kościół św. Jakuba.
- W 1346 roku Karwowo objęte było patronatem szczecińskiego kościoła pw. św. Jakuba.
- W XIX wieku kościół uległ przebudowie.
- W 1945 roku podczas działań wojennych kościół uległ zniszczeniu.

Architektura:

Kościół w Karwowie jest budowlą salową, założoną na planie prostokąta, bez chóru i wieży. Elewacje ścian i zapewne szczytów wykonano z kwadr granitowych lekko tylko przyciosanych od strony lica, ułożonych w miarę regularne warstwy, łączone zaprawą wapienną z dodatkiem okrzesków. Jedynie portale i narożniki wykonano z dokładnie obrobionych kwadr i klińców granitowych. Ostrołukowy, uskokowy, portal zachodni, został usunięty i zastąpiony portalem o prostych ościeżach w obramieniu ceglanym, zachowały się jedynie dwa dolne ciosy. Portal południowy zapewne jednouskokowy o delikatnym łuku ostrym jest obecnie widoczny od połowy swojej wysokości.
 
Elewacja wschodnia łącznie ze szczytem, została rozebrana i zastąpiona późniejszą ceglaną. Wykonano w niej dwa symetrycznie rozłożone, ostrołukowe okna o ościeżach rozglifionych obustronnie. Szczyt wschodni, schodkowy, posiadał symetrycznie rozłożone pinakle i ostrołukowe blendy zapewne w układzie piramidalnym. Szczyt zachodni natomiast nie zachował się. Kościół posiadał płaski strop drewniany i nakryty był dwuspadowym dachem ceramicznym. XIX wieczna przebudowa pozbawiła go elewacji wschodniej, natomiast od północy w 1896 roku dobudowano ośmioboczną ceglaną wieżę na kamiennej czworobocznej podstawie, na którą wiodły spiralne, drewniane schody zachowane do dziś w swej górnej partii. Zwieńczona jest ona latarnią i ceglanym stożkowym hełmem.
 
Kościół wraz z przylegającym doń cmentarzem otoczony jest kamiennym murem. W roku 1945 podczas działań wojennych kościół uległ zniszczeniu i od tamtej pory pozostawał stale dewastowaną, zapomnianą ruiną. Dopiero troska mieszkańców zaowocowała uprzątnięciem obiektu i jego otoczenia. Może także pochowani na przykościelnym placu dawni mieszkańcy Karwowa doczekają się symbolicznego lapidarium.
 
Forma pierwotnych okien w scianie wschodniej, które były zakończone półokrągło i miały kształt wysmukły, wskazuje na powstanie budowli ok. roku 1250.

Wyposażenie:

Nie zachowało się.
Wnętrze widziane od zachodu
Widok od zachodu
Portal południowy
Wnętrze wieży


15 lutego 2004r. 07 lutego 2020r. 7413