dodano: 2004-11-12 00:00:00 edycja: 2019-04-26 21:55:37 odsłon: 7918

USTOWO ( Güstow )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Kołbaskowo
(Niezachowany) 

 

Niewielka wieś położona przy południowo-zachodniej granicy Szczecina, na południe od Autostrady Poznańskiej, na wysokim, zachodnim zboczu doliny Odry. Już w neolicie istniała w tym miejscu osada kultury pucharków lejkowych. Na tzw. Gęsiej Górce odkryto jamy mieszkalne oraz przedmioty świadczące o rozwiniętym rybołówstwie.

Źródła

- Po raz pierwszy wymienia się miejscowość w źródłach z 1240 roku, w układzie między księciem Barnimem I a biskupem kamieńskim, Pommersches Urkundenbuch, I 305.
- W 1243 roku wieś weszła w skład domeny szczecińskich cysterek, Pommersches Urkundenbuch, I 327.
- Kościół wzniesiono przed rokiem 1300, w którym to wymienia się go po raz pierwszy.
- Podczas działań wojennych w 1945 roku świątynia uległa częściowemu zniszczeniu. Opuszczona podlegała postępującej dewastacji i została rozebrana.

Architektura:

Wzniesiony pośrodku wsi kościół należał do grupy budowli salowych, założonych na planie prostokąta, bez wieży zachodniej i chóru. Ściany wymurowano z kwadr granitowych o dość regularnym wątku z występowaniem warstw wyrównawczych wiązanych zaprawą wapienną. Jedynie ościeża portali i okien wykonano z cegły.
Główny portal wejściowy (podobnie jak w większości tego typu założeń) znajdował się od strony zachodniej. Portal boczny umieszczono po stronie północnej. Były to portale o uskokowych, ostrołukowych ościeżach.
Otwory okienne (w liczbie trzech lub czterech) o wąskich, rozglifionych na zewnątrz i ostrołukowych ościeżach, osadzone były symetrycznie w ścianach północnej i południowej. Takie same okna (tylko dwa) znajdowały się w elewacji wschodniej. Odpowiadały im dwie blendy ostrołukowo zamknięte umieszczone w szczycie z niewielkim okulusem pośrodku nich.
Kościół kryty był drewnianym sklepieniem belkowanym i ceramicznym dachem dwuspadowym.
Plac kościelny o dość regularnym zarysie otoczony był wysokim, kamiennym murem z ceglanymi bramkami. Czy znajdował się na nim cmentarz? Tego jak na razie nie udało się potwierdzić. Przy wyjeździe z wioski w kierunku Kurowa, po prawej stronie znajdował się cmentarz.
Dokładnej daty i okoliczności rozebrania świątyni jak na razie nie udało się ustalić. Podobny los spotkał pobliski cmentarz. Dziś już tylko kępy starodrzewia i krzyż wyznaczają miejsca związane z obiektami sakralnymi tej miejscowości.

Wyposażenie:

Nie zachowało się lub uległo rozproszeniu.

Plac kościelny z krzyżem przydrożnym
Usytuowanie kościoła i cmentarza


12 listopada 2004r. 26 kwietnia 2019r. 7918