dodano: 2004-02-18 00:00:00 edycja: 2020-12-06 22:17:12 odsłon: 7532

SMOLĘCIN ( Schmellenthin )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki
Gmina: Kołbaskowo
(Ruina) 
Smolęcin jest niewielką wioską położoną na Wzgórzach Szczecińskich w odległości 1 km na północ od Kołbaskowa.

Źródła

- Kościół pochodzi z XIII wieku.

Architektura:

Zachowane do dzisiaj w centrum osady fragmenty murów, porośniętych obficie szatą roślinną, stanowią pozostałość XIII wiecznej świątyni. Była to budowla salowa, założona na planie prostokąta, bez chóru i wieży. Ściany wykonano z kamienia polnego o różnym stopniu obróbki. Kwadry zastosowano w ościeżach portali i okien oraz w narożnikach świątyni. Ściany boczne i szczyty wykonano w przeważającym procencie z nieobrobionych otoczaków.
 
Świątynia posiadała dwa granitowe ostrołukowe portale znajdujące się w elewacji południowej. Jeden z nich jest obecnie zamurowany a drugi przebudowano i zastąpiono dużym późnogotyckim portalem ostrołukowym w obramieniu ceglanym. Od strony zachodniej zachowały się jedynie fragmenty ostrołukowego portalu uskokowego - głównego wejścia do świątyni.
 
Z pierwotnych otworów okiennych w całości zachowało się tylko jedno, w elewacji południowej, oraz fragmenty trzech okien w elewacji wschodniej. Te wąskie rozglifione jednostronnie na zewnątrz okna o skośnych parapetach, wykonano z kwadr granitowych i zamknięto delikatnie ostrołukowym łukiem. Resztę okien przemurowano, zastępując kamień w ościeżach cegłą, a ich łukom nadano wyraźną ostrołukową formę. Budowla posiadała zapewne płaski strop i kryta była ceramicznym dachem dwuspadowym.
 
Kościół jak i przyległy cmentarz otoczono kamiennym murem z bramkami. Nie uchronił on jednak świątyni przed postępującą dewastacją i to nie tylko ze strony czynników atmosferycznych czy upływającego czasu. Próżno tu szukać tablicy informacyjnej. Kościół czeka na odbudowę albo przynajmniej na zabezpieczenie w formie trwałej ruiny.

Wyposażenie:

Nie zachowało się.
Zachowany fragmentarycznie portal zachodni
Portal południowy
Okno w elewacji południowej


18 lutego 2004r. 06 grudnia 2020r. 7532