dodano: 2004-09-20 00:00:00 edycja: 2020-12-06 16:36:17 odsłon: 7546

PACHOLĘTA ( Pakulent )

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: gryfiński
Gmina: Widuchowa
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Banie
Parafia: Lubicz - filia pw. św. Jana Chrzciciela

 

Wieś o średniowiecznym rodowodzie z dobrze zachowanym planem owalnicy. Położona w odległości 3 km na wschód od skrzyżowania z drogą Gryfino – Widuchowa.

Źródła

- W przekazach historycznych wieś wymieniana była: 1292 - Pokelente, Pommersches Urkundenbuch III, 160, 1304 - de Pokelente, Pommersches Urkundenbuch IV 136.
- Kościół zbudowano pod koniec XIII wieku.
- W wieku XV dobudowano od południa kruchtę.
- Zniszczony częściowo w 1945 roku, aż do 1980 pozostawał ruiną.
- Przywrócony do kultu i poświęcono 21 maja 1988 roku.

Architektura:

Kościół usytuowano pośrodku wsi na prostokątnej, obwiedzionej murem parceli. Jest to świątynia salowa, orientowana, bez wyodrębnionego chóru i wieży zachodniej. Ściany wzniesiono w całości z kwadr granitowych o regularnym wątku. Całość nakryto belkowanym stropem i ceramicznym dachem dwuspadowym.

Najuboższą jest elewacja północna, w której znajduje się tylko jedno okno o przymurowanych, prostych ościeżach zamkniętych łukiem odcinkowym. Na wschodnim skraju tejże ściany zachowały się ślady dobudowanej zakrystii, do której wiodło wejście o prostych ościeżach zamkniętych odcinkowo. Prawdopodobnie posiadała ona plan kwadratu i kryta była dachem pulpitowym.

Centralne miejsce w elewacji wschodniej zajmuje duże gotyckie okno o kamiennych ościeżach nieznacznie rozglifionych, zamkniętych ostrołukiem. Po obu stronach znajdują się mniejsze okna o prostych ościeżach zamkniętych łukiem odcinkowym. Być może w miejscach tych znajdowały się wąskie okna ostrołukowe. Rekonstruowany częściowo cegłą szczyt wschodni, zdobią blendy ostrołukowe ułożone piramidalnie. W zwieńczeniu szczytu i na krawędziach jego ramion wymurowano ceglane sterczyny. Do obydwu narożników ściany dobudowano z kamienia masywne przypory.

Najlepiej zachowaną wydaje się być elewacja południowa, choć i ona nie oparła się przebudowie. Przemurowano wszystkie okna z wyjątkiem jednego osadzonego w pobliżu portalu. Posiada ono wąskie, mocno rozglifione, granitowe ościeża, zamknięte delikatnym ostrołukiem. Oszklenie i ceglany parapet współczesne. Sam portal o dwuuskokowych ościeżach wykonanych z kwadr i klińców granitowych zdradza zaawansowaną technikę obróbki. Ostrołukowe zamknięcie nie posiada elementu zwornikowego i obwiedzione jest dodatkowym wieńcem prostokątnych kwadr. Do ściany tej dobudowano kruchtę o planie kwadratu, krytą ceramicznym dachem dwuspadowym, poprzecznym do osi kościoła. Ściany jej wzniesiono z kamienia polnego nieznacznie tylko przyciosanego, co zdradza jej późniejsze pochodzenie. Od południa prowadzi do niej wejście o prostych ościeżach zamkniętych łukiem półokrągłym. Szczyt rekonstruowany w cegle z oknem o prostych ościeżach pośrodku i sterczynami na narożach. Uskokowy gzyms koronujący ściany kruchty wykonany współcześnie. Czy połączenie kruchty z kościołem znajduje się w miejscu wcześniejszego wejścia portalowego? Jak na razie nie udało mi się tego stwierdzić.

Główne wejście do świątyni znajduje się w elewacji zachodniej. Zachowane częściowo ościeża portalu wykonane z dużych kwadr i klińców granitowych świadczą o randze tego obiektu, proporcje zaś sugerują zastosowanie ościeży trójuskokowych, bez elementu zwornikowego z dodatkowym wieńcem kwadr wokół ostrołukowego zamknięcia. Ponad portalem znajduje się niewielka, prostokątna wnęka. Szczyt zdobią trzy ostrołukowe blendy w układzie piramidalnym. Szczyt rekonstruowany w cegle zdobią narożne sterczyny.

Wyposażenie:

Wyposażenie wyłącznie współczesne. Plac przykościelny o regularnym, prostokątnym zarysie obwiedziony jest kamiennym murem z przyporami. Pełnił on funkcję cmentarza. Od strony zachodniej zachowało się kilka okazów starodrzewia. Obiekt i otoczenie w dobrym stanie utrzymania.

 

Widok od północy ze śladami nieistniejącej zakrystii
Elewacja wschodnia
Strona zachodnia
Kruchta południowa
Portal zachodni
Portal południowy
Okno w elewacji wschodniej
Okno południowe o pierwotnym wykroju


20 września 2004r. 06 grudnia 2020r. 7546