dodano: 2004-03-13 00:00:00 edycja: 2020-12-06 21:51:35 odsłon: 13550

OBRYTA ( Gros Schönfeld )

województwo: zachodniopomorskie
powiat: pyrzycki
gmina: Warnice
diecezja: szczecińsko-kamieńska
dekanat: Pyrzyce
parafia: Stary Przylep – filia pw. M.B. Łaskawej
Niewielka wieś o średniowiecznym rodowodzie, położona w odległości 10 km na północny-wschód od Pyrzyc przy trasie Pyrzyce-Stargard.

Źródła

- Wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1202 pod nazwą Wobrita, Pommersches Urkundenbuch I, 106.
- Od XIII wieku wchodziła w skład domeny kołbackich cystersów.
- Kościół wzniesiony w XV wieku, przebudowany w drugiej połowie XVIII.
- Poważnie uszkodzony podczas ostatniej wojny, do roku 1994 w ruinie.
- W roku 1994 przystąpiono do jego odbudowy.

Architektura:

Kościół usytuowano w zachodnim skraju wsi. Mimo wojennych zniszczeń plan pierwotnego założenia pozostaje dość czytelny, budowla wzniesiona na planie prostokąta, salowa i orientowana, bez wydzielonego chóru z wieżą od zachodu. Wszystkie ściany wzniesiono z kamienia i cegły. Dalsze szczegóły poznamy zapewne po kwerendzie w archiwach.
 
Obecne otynkowanie świątyni nie pozwoliło stwierdzić stanu jej zachowania. Wydaje się, iż najstarsze fragmenty mogły przetrwać jedynie w rejonie przyziemia. Elewacja wschodnia ze szczytem oraz ściana północna wzniesione są współcześnie z poszanowaniem zasady rekonstrukcji. Od północy dobudowano zakrystię a od południa małą kruchtę. Całość zwieńczona jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Odbudowa kościoła praktycznie dobiega końca.
Najlepszy stan zachowania reprezentuje wieża wzniesiona na planie kwadratu, nieco tylko węższa i wyższa od korpusu nawowego. Posiada fazowany cokół i prostokątny gzyms koronujący a kryta jest ceramicznym dachem namiotowym. Jej trzy elewacje, północna, zachodnia i południowa, posiadają bogatą dekorację w postaci trzech, wysokich, ostrołukowych blend, w zwieńczeniach których znajdują się trzy okna szczelinowe. Od zachodu znajduje się portal wejściowy do kruchty wieżowej a następnie do wnętrza świątyni.
 
Plac przykościelny niegdyś regularnym zarysie będący niegdyś cmentarzem, obwiedziony jest ceglanym murem z bramką i furtą od południa.

Wyposażenie:

Wyposażenie świątyni nie zachowało się lub uległo rozproszeniu.
Strona południowa - korpus nawowy


13 marca 2004r. 06 grudnia 2020r. 13550