dodano: 2004-02-21 00:00:00 edycja: 2020-12-06 21:52:38 odsłon: 17020

KAMIEŃ POMORSKI - katedra ( Cammin )

województwo: zachodniopomorskie
powiat: kamieński
gmina: Kamień
diecezja: szczecińsko-kamieńska
dekanat: Kamień
parafia: Świętego Ottona
Zwiedzając przed laty - jeszcze jako kleryk - swoją katedrę, z ust znanego mi i cenionego przeze mnie kapłana, ks. inf. Romana Kostynowicza, usłyszałem niezapomniane słowa odnoszące się do otaczającej nas rzeczywistości w tym szczególnie do sztuki, widzę to, co wiem. Jeszcze raz potwierdza się w tym stwierdzeniu sakramentalna prawda o jedności słowa i znaku, wiedzy i przedmiotu, obrazu, wydarzenia. Niniejszy przewodnik powstały ze świadomością tej jedności niech nam przybliży to co uratowano przed patyną historii.

>>>>> Więcej w wirtualnym przewodniku po katedrze - zapraszam >>>>>

Źródła

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela jest najstarszy zabytkiem architektury sakralnej i zarazem murowanej na terenie Pomorza Zachodniego. Jej powstanie zawdzięczamy misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu, podczas której w roku 1124 wzniesiono drewnianą świątynię misyjną na placu przed grodem Camyn. W roku 1140 utworzono biskupstwo misyjne z siedzibą w Wolinie przeniesione następnie w roku 1176 do Kamienia. Dnia 15 sierpnia 1176 roku w święto Matki Bożej Wniebowziętej na miejscu wcześniejszej świątyni położono kamień węgielny pod budowę romańskiej bazyliki - przyszłej katedry biskupa diecezji kamieńskiej.

>>>>> Więcej w wirtualnym przewodniku po katedrze - zapraszam >>>>>

Architektura:

Plan budowy katedry przewidywał trzyprzęsłową bazylikę romańską z obszernym transeptem i chórem zakończonym półokrągłą absydą. Realizacja tego projektu trwała (z późniejszymi zmianami) do przełomu XIV i XV wieku. Z początkiem XV wieku nad nawą południową wzniesiono ażurową attykę. W połowie XIX wieku wybudowano neogotycką wieżę.

>>>>> Więcej w wirtualnym przewodniku po katedrze - zapraszam >>>>>

Wyposażenie:

Na przestrzeni wieków skarbiec kamieński cały czas doposażany stał się jednym z najcenniejszych zbiorów sztuki sakralnej w basenie Morza Bałtyckiego. Wprawdzie ilość zgromadzonych eksponatów nie była imponująca (niewiele ponad sto), to jednak ich wartość historyczno-artystyczna była ogromna. Zgodnie z wykazami inwenaryzacyjnymi sporządzanymi w latach 1499 - 1792 wiemy, że przechowywano i eksponowano w skarbcu katedralnym między innymi światowej sławy:
- relikwiarz św. Korduli - dzieło sztuki skandynawskiej z około 1000 roku.
- orientalny relikwiarz z kości słoniowej z około 1000 roku.
- relikwiarze z Limoges z XIII wieku
- pastorały z XII i XIV wieku.
- bizantyńską kadzielnicę z 1200 roku.
- kielichy, pateny, cenne tkaniny z XV wieku.
- bursztynową rzeźbę Matki Boskiej z 1518 roku.
- barokowy dzban z 1622 roku oraz kielich i dwa lichtarze fundacji księcia Ernesta Bogusława de Croy z 1682 roku.
- oraz wiele innych przedmiotów liturgicznych, pergaminowe kodeksy, inkunabuły i starodruki, obrazy, szaty liturgiczne itp.
 
W roku 1945 uwczesny rządca świątyni hrabia Hasso von Fleming ewakuował wyposażenie skarbca do swej rezydencji w pobliskich Benicach. W trakcie ewakuacji wyposażenie to zaginęło, a jego powojenne poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Zachowały się jednak fotografie inwetaryzacyjne niektórych eksponatów dające nam przynajmniej przybliżony obraz bogactwa tego zbioru.
>>>>> Więcej w wirtualnym przewodniku po katedrze - zapraszam >>>>>
Portal w południowej ścianie Transeptu


21 lutego 2004r. 06 grudnia 2020r. 17020