dodano: 2006-11-23 00:00:00 edycja: 2020-12-06 14:28:47 odsłon: 8247

BAGNA (Pagenkopf)

Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: goleniowski
Gmina: Maszewo
Diecezja: szczecińsko-kamieńska
Dekanat: Maszewo
Parafia: Jenikowo - filia pw. św. Ap. Piotra i Pawła

 

Niewielka wieś o średniowiecznym rodowodzie z zachowanym planem owalnicy, położona w odległości 11 km na północny wschód od Maszewa.

Źródła

- Kościół wzniesiono w XIV wieku.
- W roku 1945 kościół został poświęcony.

Architektura:

Kościół jest późnogotycką budowlą salową, orientowaną, wzniesioną na planie prostokąta z wieżą zachodnią dostawioną od zachodu. Wszystkie ściany posadowione na kamiennym fundamencie wymurowane są z głazów granitowych nieznacznie tylko obrobionych, ułożonych warstwami przy jednoczesnym zastosowaniu warstw wyrównawczych. W cegle wykonano jedynie szczyt wschodni.
 
Wejście do świątyni znajduje się w ścianie południowej. Forma tego ostrołukowego portalu o rozglifionych ościeżach pozwala przypuszczać iż został on wykonany wtórnie, w wyniku rozkucia ściany i przedłużenia ościeży znajdującego się w tym miejscu okna. Właściwy portal powinien znajdować się w elewacji zachodniej? Nie udało się jednak tego ustalić.
 
Okna znajdują się w elewacji północnej (trzy) i południowej (dwa). Posiadają rozglifione na zewnątrz, ostrołukowo zamknięte, otynkowane ościeża. Jedno okno znajduje się także w ścianie wschodniej i osadzone jest na osi kościoła. Jego forma (proste ościeża zamknięte łukiem pełnym) oraz ślady wielokrotnej przebudowy wskazują na późniejsze powstanie.
 
Najbardziej okazały jest gotycki szczyt wschodni wykonany w całości w cegle. Zdobią go trzy ostrołukowe blendy w układzie piramidalnym, z których każda posiada maswerkowe wypełnienie. Pomiędzy nimi znajdują się jeszcze dwie blendy w formie okulusa. Kościół kryty jest dwuspadowym dachem ceramicznym.
 
Od strony zachodniej w bliżej nieokreślonym czasie dobudowano wieżę na planie kwadratu posiadającą konstrukcję szkieletową, szalowaną. Zwieńczona jest barokowym hełmem (pokrytym blachą) zakończonym iglicą z krzyżem. W podstawie wieży od strony zachodniej znajduje się wejście o prostych ościeżach i drzwiach jednoskrzydłowych.
 
Plac kościelny o prostokątnym zarysie otoczony jest wysokim, kamiennym murem, z bramą wejściową od strony zachodniej. Pełnił pierwotnie funkcję cmentarza, obecnie żaden z nagrobków się nie zachował.

Wyposażenie:

- Strop belkowany.
- XIX wieczna empora chórowa z prospektem organowym.
- XIX wieczne ławki.

 

 

Widok od północnego zachodu
Strona południowo wschodnia
ściana południowa
Widok od zachodu
Szczyt wschodni


23 listopada 2006r. 06 grudnia 2020r. 8247