dodano: 2005-06-28 00:00:00 edycja: 2023-05-18 00:20:17 odsłon: 9000

KRUGSDORF

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Uecker-Randow
Niewielka wieś o typowo rolniczym charakterze położona w odległości 7km na północny-wschód od Pasewalku i ok. 37km na zachód od Szczecina.

Źródła

- Kościół wzniesiono na przełomie XVII i XVIII wieku.

Architektura:

Kościół o konstrukcji szkieletowej usytuowano w zachodniej części osady przy wyjeździe w kierunku Pasewalku. Jest to niewielka budowla salowa, orientowana, założona na planie prostokąta z poligonalnym (trzy boki) zamknięciem od wschodu i wieżą dachową po stronie zachodniej.
 
Podwalinę posadowiono na kamiennym fundamencie osadzając w niej pionowe słupy powiązane ryglami i narożnikowymi zastrzałami. Całość konstrukcji spięta jest oczepem i profilowanym gzymsem pełniącym jednocześnie rolę okapu. Jednolite, prostokątne fachy, wypełnione są cegłą paloną (pruski mur), nieotynkowaną. Okna o prostych ościeżach rozłożone są symetrycznie; w elewacji północnej dwa a w południowej trzy. Zajmują one przestrzeń dwóch fach. W elewacji południowej widoczne jest obramienie zamurowanego portalu.
 
Wejście do świątyni znajduje się po stronie zachodniej. Portal o prostych, kasetonowych ościeżach z dwudzielnymi drzwiami, flankowany jest również kasetonowymi oknami. Całość kryta jest płaskim drewnianym stropem i ceramicznym dachem dwuspadowym, wielopołaciowym nad zamknięciem prezbiterium.
 
Nad częścią zachodnią znajduje się nadbudowana wieża dachowa o planie kwadratu i konstrukcji szkieletowej wypełnionej współczesną cegłą maszynową. W podstawie wieży znajdują się otwory dzwonne przesłonięte żaluzjami. Wieżę wieńczy barokowy hełm o falistych połaciach krytych drewnianymi gontami, zakończony kulą i krzyżem.
 
Plac kościelny pełniący zapewne wcześniej rolę cmentarza otoczony jest kamiennym murem z furtami.

Wyposażenie:

Na wyposażenie kościoła składają się:
- XIX wieczny ołtarz ambonowy.
- Obrazy przedstawiające św. Jana Chrzciciela z ok. 1600 roku (wpływy niderlandzkie)
- Pozytyw organowy Hermana Eule
- Dzwon odlany przez Johanna Heinricha Schmidta ze Szczecina z 1704 roku oraz trzy współczesne dzwony z 1999 roku.
Strona północna
Elewacja zachodnia
Wschodnie zamknięcie prezbiterium
Wieża dachowa
Pozostałości portalu południowego


28 czerwca 2005r. 18 maja 2023r. 9000