dodano: 2004-02-03 00:00:00 edycja: 2020-12-06 16:53:55 odsłon: 8265

GRAMBOW ( Grębowo )

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Uecker-Randow

Niewielka miejscowość położona przy granicy z Polską w odległości 6 km na południe od przejścia granicznego Lubieszyn-Linken.

Źródła

- Po raz pierwszy wymieniona w 1307 roku jako de Grambowe.

Architektura:

Wzniesione z granitowych kwadr mury kościoła w Grambow świadczą o wczesnym powstaniu tej budowli. Zapewne już pod koniec XIII wieku stanął korpus nawowy, założonej na planie prostokąta, salowej, bezwieżowej, orientowanej świątyni. Ściany korpusu nawowego w całości wykonane są z dokładnie obrobionych kwadr granitowych ułożonych w regularne poziome warstwy. Na wysokości drugiej kwadry obiega ściany ukośnie fazowany cokół zachodzący również na ościeża portalu. Obecności gzymsu nie stwierdzono.

W elewacji południowej znajduje się dwuuskokowy ostrołukowy portal z elementem zwornikowym, wykonany z klińców i kwadr granitowych. W tej samej elewacji znajdują się trzy oryginalne, ostrołukowe okna, wykonane z klińców i kwadr granitowych. Posiadają one rozglifione na zewnątrz ościeża i ukośne parapety. Czwarte okno o nieco innym zakończeniu, późniejsze.

Strona wschodnia posiada trzy ostrołukowe okna równej wysokości. Ich rozglifione na zewnątrz ościeża wykonane są z klińców i kwadr granitow. Posiadają też ukośne parapety. Szczyt wykonany z gorzej obrobionego materiału nie posiada dekoracji blendowej, widnieje w nim jedynie okno szczelinowe.

Od strony północnej dobudowano zakrystię krytą dachem pulpitowym, której wschodnia ściana (z oknem szczelinowym) stanowi przedłużenie elewacji wschodniej korpusu nawowego. W zachodniej ścianie zakrystii znajduje się jednouskokowy ostrołukowy portal. Do zachodniej części elewacji północnej dobudowano w późniejszym czasie kolejną przybudówkę, wykonaną z dużych otoczaków. Pomiędzy przybudówkami znajdują się dwa okna. Pierwsze ostorłukowe o rozglifionych, ceglanych ościeżach, drugie znacznie mniejsze osadzone jest w partii wieżowej.

Nie wiemy dokładnie kiedy dobudowano wieżę zachodnią. Użycie znacznie gorszego materiału (przyciosane nieznacznie otoczaki) w dolnej partii i zastosowanie konstrukcji ryglowej w górnej części, a także samo zwieńczenie barokowym hełmem z latarnią i szpicem, wskazuje na powstanie tej części budowli w wieku XVI bądz XVII. Różnicę w wątku i użytym materiale widać najwyraźniej w miejscu zetkniecia się elewacji wieży i korpusu nawowego. Załamujący się ukośnie fazowany cokół wyznacza długość pierwotnego, bezwieżowego założenia. Na razie nic nie mogę powiedzieć na temat ewentualnego znajdowania się w elewacji zachodniej korpusu nawowego, granitowego portalu. Wejście do wieży od strony zachodniej sugerowałoby istnienie takiego rozwiązania. Czy portal taki istnieje postaram się sprawdzić.

Świątynia posiada strop drewniany, kryty ceramicznym dachem dwuspadowym. Wieża kryta jest w całości blachą miedzianą.

Plac kościelny o kształcie zbliżonym do kwadratu otoczony jest kamiennym murem z bramkami. Zapewne pełnił on niegdyś funkcję cmentarza. Dzis jeszcze najduje się na nim kamienny postument z kamienną urną. W roku 2001 przeprowadzono remont kościoła i muru okalającego plac kościelny. Renowacji wymaga też wnętrze kościoła.

 

Wyposażenie:

Chwilowo brak danych.

Strona południowa
Wieża zachodnia
Portal południowy
Zachowane okno w elewacji południowej


03 lutego 2004r. 06 grudnia 2020r. 8265