dodano: 2006-06-14 00:00:00 edycja: 2020-12-06 16:30:26 odsłon: 7351

BRÖLLIN ( Brelin )

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis: Uecker-Randow
 
Niewielka wieś o średniowiecznym rodowodzie, położona w odległości 6 km na południowy zachód od Pasewalku. Na przestrzeni wieków stanowiła własność rycerską, później stała się wsią folwarczną. W dokumentach wymieniana pod różnymi nazwami: 1233 Bralin, 1244 Brelin, 1375 Brellyn, 1540 Dorf Bralin, 1573 Dorf Brollin, 1671 Bröllin.

Źródła

Architektura:

Kościół usytuowany jest pośrodku wsi w bezpośrednim sąsiedztwie założenia folwarcznego. Jest to budowla salowa, orientowana, założona na planie prostokąta z wydzielonym prostokątnym prezbiterium prosto zamkniętym i wieżą nadbudowaną nad nawą. Wszystkie ściany posadowione na kamiennym fundamencie i prostokątnym cokole, wymurowane są z kamienia polnego o różnej wielkości i nieregularnym wątku. Jedynie obramienia okien, ościeża portali i narożniki wykonane są z kwadr granitowych dokładniej obrobionych. Ściany wieńczy uskokowy gzyms koronujący wykonany w cegle.
 
Główne wejście do świątyni znajduje się w elewacji zachodniej. Zachował się tu portal dwuuskokowy o ostrołukowo zamkniętych, prostych ościeżach, wykonanych z kwadr i klińców granitowych. Ościeże wewnętrzne jest obecnie przysłonięte przez ościeżnicę dwudzielnych drzwi. Drugi portal (obecnie zamurowany) znajduje się w południowej elewacji prezbiterium. Jednouskokowe, proste ościeża zamknięte są łukiem półkolistym pełnym. Obecne obramienie wykonane jest w cegle, można jednak domniemywać, że jego pierwotne ościeża wykonane były z kwadr i klińców granitowych.
 
Okna osadzone są symetrycznie w ścianach północnych i południowych nawy i prezbiterium oraz w jego wschodnim zamknięciu. Szerokie, zamknięte delikatnym ostrołukiem, rozglifione na zewnątrz ościeża w obramieniu ceglanym wskazują, iż zostały one przemurowane. Najbliższe oryginałowi są okna znajdujące się we wschodnim zamknięciu prezbiterium, jednak i tu obramiono je cegłą.
 
Szczyt wschodni pozbawiony jest detalu, w zwieńczeniu szczytu zachodniego natomiast znajduje się blenda w formie oculusa o kamiennym ościeżu.
 
Wnętrze przykryte jest prawdopodobnie drewnianymi stropami belkowanymi i dwuspadowymi dachami o wyjątkowo ostrym kącie rozwarcia. Kryte są dachówką ceramiczną. Zastanawiająca jest grubość - wystających ponad połać dachu - krawędzi szczytu wschodniego części nawowej. Czyżby wskazywało to, że przestrzeń nawy oddzielona jest od prezbiterium łukiem tęczowym? Nie udało się tego ustalić.
 
Pierwotnie świątynia nie posiadała wieży. Wzniesiono ją prawdopodobnie w czasie przebudowy kościoła. Osadzona w więźbie dachowej konstrukcja szkieletowa, szalowana, posiada plan kwadratu. Zakończona jest ostrosłupowym, dwudzielnym hełmem, zwieńczonym iglicą z kulą i chorągiewką. Kryta jest w całości łupkiem skalnym. W trzech elewacjach wieży znajdują się prostokątne otwory zamykane dwudzielnymi okiennicami oraz mocno zniszczone, prostokątne, drewniane tarcze zegarowe z zachowanymi częściowo wskazówkami.
 
Plac kościelny o regularnym, prostokątnym planie otoczony jest kamienno-ceglanym murem z bramą i furtami. Jeszcze do niedawna pełnił on funkcję cmentarza grzebalnego. Zachowała się duża liczba nagrobków. Porasta go starodrzew mieszany.
 
Obiekt wydaje się być sporadycznie użytkowany.

Wyposażenie:

Wyposażenia nie udało się określić. Wiadomo jedynie, że wewnątrz znajdują się dwa epitafia poświęcone żołnierzom poległym podczas ostatnich wojen.
Widok zachodni
Wschodnie zamknięcie prezbiterium
Strona północna
Portal zachodni
Portal w ścianie prezbiterium
Okno w elewacji prezbiterium
Wieża
Tarcza zegarowa


14 czerwca 2006r. 06 grudnia 2020r. 7351